Fotograf Magazine

Marianne Vierø

Invariant Plates

7. 11. – 4. 12. 2014

 

Marianne Vierø se pro samostatnou výstavu v galerii Fotograf nechala fascinovat knihou The color printer: A Treatise on the use of colors in typographic printing J. F. Earharta z roku 1892. Kniha zevrubně probírá práci s barvou v tiskařském řemesle a Vierø si z ní vybírá tiskové ukázky, které důsledně reprodukuje pomocí barevného analogového procesu. Skládáním barevného světla tak materializuje digitální hmotu knihy v samotném jejím duchu – materiálu k napodobení.

Navzdory věrnosti principům knihy se vybraná vyobrazení, izolovaná od své původní užitné funkce, vyprazdňují do podoby dysfunkčních znaků inklinujících k abstrakci a dekorativnosti či zůstávají strohým vizuálním konstatováním – procházejí nevratným odcizením. Na pozadí výstavy tušíme konceptuální rámec, který se kryje právě s procesem digitální materializace a který je nám letmo odhalen pozůstatkem zvláštní nehody ve švu jedné z reprodukcí. Avšak paradoxně nejzásadněji se koncentruje v tom, co ze své podstaty nelze vidět – ve zdlouhavé práci v nutné tmě. Vierø tuto metodu nápaditě využívá v projektu určeném pro galerii 427 v Rize, ve kterém stejným postupem materializuje photoshopové štětce. Pražská výstava se tak může jevit jako odzkoušení pracovní metody na fascinujícím materiálu, avšak postrádá důvtip a jistou dávku hravosti, kterou lze nalézt v jiných realizacích Marianne Vierø.

Jan Kolský