Fotograf Magazine

Markéta Othová

Svět knihy

Výstava Markéty Othové s příznačným názvem Svět knihy sestávala z jednoduše zavěšených velkoformátových fotografií obálek knih. Z obdobných grafických úprav bylo možné soudit na jednoho autora. A přesně tak tomu také bylo. Othová vyfotografovala titulní stránky knih, které sama graficky upravila, aby do centra pozornosti uvedla dvě úrovně vlastního tvůrčího života: uměleckou fotografii a grafický design, přičemž nejčastěji jde v jejím případě o úpravy uměleckých publikací. Fotografie svým vzezřením i použitým materiálem připomínaly knižní plakáty a vytvářely napětí mezi volnou a užitou rovinou. Nacházeli jsme se totiž hned na několika výstavách najednou: na výstavě uznávané fotografky, na výstavě grafického designu, ale i na výstavě kolektivu fotografů, jejichž snímky Othová použila na svých obálkách. Jenže navzdory této konceptuální hře jsme byli nuceni ke zvýšené pozornosti právě k osobnosti autorky. Ta navzdory svým úspěchům a nezaměnitelnému místu na poli české fotografie nepřestala o své práci pochybovat. Tvrdí, že se za fotografku v pravém slova smyslu nepovažuje, a dílo, jímž si své postavení vydobyla, staví na stejnou úroveň se svou grafickou prací. Její výstava proto byla jakýmsi tichem po právě proběhlém vnitřním souboji, kterému autorka denně čelí, a zároveň nabízela prostor pro úvahy nad smyslem fotografie.

Marek Tischler