Fotograf Magazine

Martin Vongrej

Čekání na konečnou přítomnost v nepřítomnosti

3. 10. – 31. 10. 2014

 

Martin Vongrej má schopnost dobře volit prostředky pro vyjádření svých myšlenek. Mírou nasazení pro vyslovení se je porovnatelný s českým generačním protějškem Matyášem Chocholou, který rovněž umí zinscenovat esotericky únosný zážitek, ale na rozdíl od Matyáše vychází Martin ze silné slovenské konceptuální tradice.

V případě, že neznáme název výstavy a autorskou interpretaci, působí jeho poslední instalace ve Fotograf Gallery uvolněně, bez zvláštního intelektuálního nároku, který s přečtením názvu výstavy mizí. Na druhou stranu z titulu vyplývá důvěryhodná snaha vyjádřit všeobsažnost, stejně jako v Martinově doprovodném komentáři k výstavě.

Prostřednictvím nenáročných nosičů se snaží porozumět různým skutečnostem. Do prostorové instalace zapojil kresbu, fotografie černobíle vytištěné na kancelářské tiskárně opatřené euroobalem, provázek, matrace, prostěradlo a dvě zvětšeniny. Ačkoli se obecně snaží udržet určitou rovnost mezi jednotlivými prvky, osobní kánon podrobený esoterickým vzorcům mu to nedovoluje a objevují se u něj centrální motivy. V případě této výstavy to bylo sbíhání přímek, jejich následné křížení a opět kruh. Průnik vědomí a nevědomí asociovaný křížením chtěl zpřítomnit spánkem. Zamýšlel otáčet matraci podle významového vzorce, který si zaznamenal mezi bděním a spánkem. Měl v plánu čtyřikrát usnout v průběhu jednoho dne instalace výstavy.

Denisa Bytelová