Fotograf Magazine

Mediální praktiky kameramana Jaroslava Kučery

Stručné zhodnocení komplexní publikace o Jaroslavu Kučerovi pro časopis Fotograf může vyznít nespravedlivě. Její autorka Kateřina Svatoňová totiž otevřela hned několik zásadních témat, ale právě kapitola o fotografiích slavného kameramana vyznívá jako nejslabší část jinak vynikající publikace. Problém spočívá v neadekvátním používání uměleckohistorických pojmů. Svatoňová dává Kučerovy (nedatované) fotografie do souvislosti s celou řadou stylových kategorií od surrealismu a informelu přes nový realismus a novou citlivost až k fotografii všedního dne, civilismu a nové věcnosti. Takový přístup ale neodpovídá zkoumanému materiálu. Význam fotografií nespočívá v podobnosti nebo příslušnosti k jednotlivým, historicky podmíněným „ismům“, ale v dlouhodobém rozvíjení mediálních praktik kameramana. Fotoaparát Kučerovi umožnil zaznamenávat vizuální motivy, obrazové kompozice a barevné kombinace, které pak používal při práci na filmech. Právě jeho obrazové myšlení, způsob vidění a uvažování o obraze se staly nejvlastnějšími tématy knihy. Svatoňová k nim přistupuje coby teoretička pohyblivého obrazu. Odpovídá na přesně položené otázky, kdo je to kameraman, proč bývá při interpretaci filmů tolik upozaďován oproti režisérovi, v čem spočívá mediální specifičnost jeho práce a jakou roli v ní hraje archiv, jehož zásadní součástí jsou zmiňované fotografie. Tímto teoretickým, mezioborovým přístupem se explicitně distancuje od u nás dominantního žánru tradiční monografie založené na souslednosti autorova života a díla. Předložení přesvědčivé alternativy k tomuto žánru je největší devízou recenzované knihy. Hlavní výhradou zůstává to, že v několika pasážích se ani Svatoňová nevyhnula neduhům monografického psaní, když Kučerovy fotografie vyjmula z jeho mediálních praktik a vložila je do stylových kategorií nového realismu nebo fotografie všedního dne. 

 

Jan Wollner

 

SVATOŇOVÁ, Kateřina. Mezi-obrazy: Mediální praktiky kameramana Jaroslava Kučery. Praha: Národní filmový archiv, Filozofická fakulta UK v Praze, MasterFilm, 2016. ISBN: 978-80-7004-174-1