Fotograf Magazine

Mimořádné výročí

Časopis European Photography bude v roce 2020 slavit 40 let své existence. Patří mezi několik málo světových časopisů (v) oboru fotografie, které zásadním způsobem posunuly vnímání fotografického média. Jinam, nežli tomu bylo u tradičních fotočasopisů. 

Když vzpomínám na nás, fotografy mé generace, kteří jsme jej v 80. letech náhodně a velmi obtížně získávali v Praze, v tehdy komunistickém Československu, připomínám si ten překvapivý pocit z nového pohledu na fotografii a s ním spojenou myšlenkovou, filosofickou oblastí, která byla pro nás novým objevem. 

Vůdčí a zakladatelská postava časopisu Andreas Müller-Pohle od počátku spolupracoval s významným německým filosofem Vilémem Flusserem, jehož myšlenky a pojetí fotografického média byly tehdy zcela revoluční. Oproti převládajícím tendencím ukazovat fotografii především jako médium zobrazení reality a pohybovat se v rozmezí mezi dokumentem, estétskou elegancí a dekorativní polohou se European Photography od počátku věnovala konceptuálním tendencím, které fotografie dokážou využít jako médium záznamu akcí, ale i provokativního filozofického hledání.

Zdá se být téměř osudové, že European Photography se objevila pouze rok před tím, než zanikl do té doby vůdčí fotografický časopis, švýcarská Camera. Sice již zhruba tři desetiletí existoval také americký Aperture, který bohudíky existuje dodnes, ale Evropa časopisy, které by plnily zároveň i roli kritického a uměleckohistorického média, postrádala. Ve stejné době vznikla také Camera Austria. Teprve v roce 2000 vznikl britský Exit, v roce 2001 holandský Foam a v roce 2002 také český časopis Fotograf.

Iniciátor a vydavatel časopisu Andras Müller-Pohle navazuje na dlouholetou tradici významných fotografických osobností, které svou energii a kreativitu věnovaly nejen osobní tvorbě, ale měli zásadní podíl na takovém kulturním počinu, jako bylo založení a vedení fotografického časopisu. Ty potom často sehrály roli významných mezníků v historii fotografického média.

Připomeňme Alfreda Stieglitze a jeho legendární Camera Work, Ansela Adamse, který spoluzakládal Aperture, Allana Portera, který velmi oživil poslední období časopisu Camera, atd. Úspěch všech těchto jmenovaných souvisel především s jejich schopností využít svůj cit, odvahu a nadšení pro fotografii a obklopit se kvalitními spolupracovníky z oblasti teorie, kritiky fotografie a výtvarného umění obecně. 

S Andreasem Müller-Pohlem mě osobně pojí dlouholeté přátelství. Byl jsem mnoho let v podobné situaci, jako umělec-fotograf a šéfredaktor časopisu Fotograf. Díky setkávání s ním a s dalšími kolegy z mezinárodní fotoscény na festivalech jako FotoFest Houston, Paris Photo, v Arles, Krakově, Bratislavě, Kyjevě, Praze a dalších jsme si začali být velmi blízcí. Vím velmi dobře, jak důležité je nalézt a udržet tu tenkou hranici mezi osobním zájmem a zájmem veřejným. Přeji mu, aby obě cesty, kterými úspěšně paralelně kráčí, měly stále tak bohatou náplň.

Pavel Baňka