Fotograf Magazine

MISS READ: Berlin Art Book Festival 2018

10. jubilejní přehlídka nezávislých nakladatelství, která proběhla během prvního
květnového víkendu letošního roku, se již podruhé zabydlela v samém srdci
Berlína v budově Haus der Kulturen der Welt. A už dnes je jasné, že ji tam
příští rok můžeme navštívit znovu. Zdá se, že se ve zdejším prostředí kulturního
centra otevřeného všem uměním a žánrům této sympatické akci dobře daří.
V letošním roce se na přehlídce představilo téměř na tři stovky malých
a nezávislých nakladatelů, umělců a DIY dílen. Festival probíhal zároveň za
konání již 6. ročníku Conceptual Poetic Days, akcí zkoumajících imaginární
hranice mezi výtvarným uměním a literaturou. V této souvislosti byla na
místě zbudována speciální scéna, jejíž akustická vrstva se ovšem linula
celým objektem a vytvářela tak neobvyklý podkres.

V porovnání s jinými přehlídkami se zdá být profil Miss Read více
koncepční a vyhraněný, přitom však otevřený a pestrý. Akce svou polohou
ve středu Evropy a finanční dostupností pro nakladatele (akce je výrazně
podporována z městského rozpočtu a Berlín je jednou z mála evropských
metropolí, kterou lze stále navštívit, aniž by to jednotlivým vystavovatelům
přinášelo neúměrné náklady) rovněž nabízí příležitost lépe konfrontovat
vystavenou tvorbu s produkcí v celoevropském měříku. Ovšem Evropa,
i když zde samozřejmě dominuje, nepředstavuje kontinent, jenž by přehlídku
zcela opanoval. Najdeme tu i vystavovatele z Latinské Ameriky a letošní
zaměření festivalu na Japonsko ovlivnilo i počet účastníků z této asijské
země, kterých bylo téměř třicet.

Letošní ročník byl výročním rokem jedné dekády a díky této příležitosti
byla pod názvem Publishing Manifestos, vydána i obsáhlá antologie
textů přinášející řadu zajímavého čtení od nejrůznějších autorů počínaje
El Lissitzkým až po ty nejsoučasnější tvůrce. Roli hlavního editora se ujal
Michalis Pichler, berlínský umělec a autor mnoha knih, jenž se pohybuje na
poli mezi vizuálním uměním a literaturou. Publishing Manifestos zároveň
obsahuje i souhrnné informace o všech aktivitách přehlídky Miss Read od
roku 2009 do současnosti.

Ve středoevropském kontextu nemá svou strukturou tento typ knižního
veletrhu obdoby, a my se proto můžeme těšit na další ročník, který vstoupí
do nového desetiletí svého života na začátku května příštího roku.

Tomáš Hrůza