Fotograf Magazine

Na pomezí samoty

Finnur Arnar Arnarson, Karlotta Blöndal, Gunhild Enger, Þórunn Eymundardóttir, Monika Fryčová, Tommy Høvik, Elvar Már Kjartansson, Alena Kotzmannová, Iselin Lindstad Hauge, Julia Martin, Vladimír Merta, Pavel Mrkus, Greg Pope, Kristín Rúnarsdóttir, Ivar Smedstad, Vladimír Turner, Robert Vlasák, Diana Winklerová, Martin Zet

5. 2. 2016 — 4. 3. 2016

 

Výstava „Na pomezí samoty“ v pražských galeriích Školská 28, Fotograf a Ex Post byla součástí stejnojmenného mezinárodního umělecko-výzkumného projektu se zaměřením na proměnu krajiny vlivem lidské činnosti, především v důsledku těžby a využívání přírodních zdrojů. V rámci projektu se uskutečnily expedice do mostecké pánve, napříč Islandem k přehradě Kárahnjúkar a arktickou krajinou oblasti Finnmarka na severu Norska. Kromě umělkyň a umělců se výprav účastnili také odborníci a aktivisté, kteří se zabývají některými aspekty krajinotvorných procesů.

Prožitek pobývání v narušené nebo ohrožené krajině se promítl do různorodého souboru artefaktů zahrnujících videa, zvukové instalace, fotografe, objekty a intervence v prostoru. V některých dílech se naléhavost osobního setkání vtiskla do abstraktního pohledu na přírodní živly, jejichž působením se každá lidská stopa ztrácí. Další díla byla založena na performativní hře s místem, do něhož umělec svou přítomností vnesl prvek nereálnosti a fkce. Důležité téma představovaly také transformující síly, které lokální perspektivu místa přesahují, ale přesto ho skrz síť socioekonomických vztahů utvářejí.

Právě v možnosti ukázat krajinu mimo kontexty oborového myšlení a dát k sobě nesouměřitelné prvky spočívá síla uměleckého přístupu k ekologii. Otázku, zda takové vidění může přesáhnout hranice galerie a status uměleckého artefaktu, nechala výstava i souběžně pořádané dvoudenní sympózium otevřenou.

Borjana Dodova