Fotograf Magazine

Nadia Markiewicz

Supernormal

Zabývám se otázkami tělesného postižení, náhody a identity, ke kterým se vztahuji prostřednictvím slovníku zábavního průmyslu. Rozhodnutí, která ve své tvorbě dělám, se zakládají na mé osobní zkušenosti i mém vlastním, aktuálně probíhajícím výzkumu kulturních reprezentací handicapu.

„Supernormal“ je termín, kterým Harlan Hahn označoval standardizovaný model krásy. V cyklu videí sehrávám ženské postavy evropských filmů režírovaných muži a oplácím divákovi pohled, který na mě sám upírá. Prostřednictvím postprodukce jednotlivých scén si též pohrávám s chybovou realitou.

Nadia Markiewicz je absolventkou magisterského studia na Katedře mediálního umění  ve Varšavě. V současné době se zapojila do projektunadiamarkiewicz.com, JulieStudioofPerformance Bény a Jakuba Jansy.

Nadia Markiewicz