Fotograf Magazine

Ondřej Vinš

Pěší věc / Věnováno Eratosthenovi z Kyrény

Tvorba Ondřeje Vinše často reflektuje jeho působení v přírodě a krajina,
konkrétně její členitost, se stala inspiračním zdrojem pro instalaci v dolním
patře Fotograf Gallery. Osobitou kartografickou metodou Ondřej Vinš
zmapoval reliéf Českého středohoří. Ve specifických chvílích začernil
pauzovací papír přiložený na mapu pouze v místech, která měl v dohledu.
Tento materiál mu posléze posloužil jako výchozí prvek celé výstavy
– instalace sestávající ze dvou objektů: první z nich, abstraktní krajina
vytvořená z navrstvených a prosvícených ztmavených ploch, navozuje iluzi
pohybu jako filmový pás podivného formátu.

Iluzi konkretizuje objekt druhý, z černé se stává bílá, projekce ze 16mm
filmu osvětluje části slepého modelu krajiny. Ta je zdvojena za pomoci
zavěšeného zrcadla, v jehož odraze model ztrácí svou prostorovost a vrací
se zpět do dvoudimenziální formy. Stává se schématem pohybu v rovině –
mapou, která vedle toho, že zaznamenává topografickou plochu, odhaluje
Ondřejovu trasu chůze po středohoří, princip známý z mobilních aplikací.
Z jeho exaktní vědecké metody a věcného popisu se mávnutím proutku
stane poetický záznam z putování příbuzný krajinomalbě. Obojí dává smysl.

Veronika Daňhelová