Fotograf Magazine

Pomalé fotografie Dušana Skaly a Jana Freiberga

28. 2. – 4. 4. 2014

 

Fotograf Gallery ve svém programu představuje i umělce, kteří se zabývají fotografií jen okrajově. Tentokrát Jiří Ptáček vybral autory, kteří se věnují, nebo přesněji věnovali, výhradně fotografii. Výzvou pro něj bylo i to, že se oba ve své tvorbě na poměrně dlouhý čas odmlčeli.

Jan Freiberg a Dušan Skala studovali v Ústí nad Labem v ateliéru Pavla Baňky, odkud vyšlo mnoho osob s jedinečným vztahem k tomuto médiu (pro zmínku Tereza Kabůrková, Tomáš Hrůza, Markéta Kinterová nebo Silvie Milková). Pokud by byly pojítky výstavy odmlka, Ústí a neměstský život, bylo by možné zařadit do ní také Lukáše Kubce.

Jiří Ptáček s poctivým přístupem nic neopomenout naplňuje svou práci kurátora v původním významu slova a bez přehnaně kreativního nasazení se dotazuje po možnosti na přerušenou tvorbu znovu navázat a zároveň po výsledcích uměleckého provozu, který měl přímý vliv na život dvou jedinců.

Koncept výstavy usazený v jejím názvu otevírá ještě širší problematiku a postoje obou autorů ji potvrzují. Pomalost jako reakce na rychlost odkazuje k dromologii Paula Virilia. Zaprvé vše je rychlost, zadruhé rychlost ničí skutečnost a nechává ji mizet. Pomalost a odchod z města slouží jako možnost pro vyjevení skutečnosti, kterou oba umělci prostřednictvím černých skříněk uchovali, Jan Freiberg v temně humorných bodyartových perfomancích z okolí Týnce a Dušan Skala v intimních romantických obrazech.

Denisa Bytelová