Fotograf Magazine

Proč sbírat fotografii?

A proč ne? Kromě mnoha výhod jako široký výběr různorodých vizuálních přístupů je zajímavá její multiplikovatelnost a s ní související nižší cena oproti malbě nebo objektu. Významným důsledkem je však především podpora vybraného autora/ky v tvorbě a v tom, že má smysl pokračovat. Že všechny pochyby a váhání, ale také objevování jiných cest mají smysl. Koupě díla není jen investicí, i když argumentace ohledně trhu s uměním se často točí okolo ní, ale gestem vložení důvěry do určitého tvůrčího procesu a jeho výsledků. Tvoří významnou podporu rozvíjející se živé kultury. V českém prostředí je posledním článkem řetězce, který může pomoci celkovou úroveň vizuální kultury posílit, a to nejen u nás, ale také v zahraničním kontextu. 

Absence trhu s kvalitní uměleckou fotografií na domácí půdě pozici mnoha nadějných tvůrců a tvůrkyň v zahraničí nepomáhá. A nejen proto jsme se rozhodli k dvacetiletému výročí Fotograf Magazínu otevřít stavidla proudu otázek a odpovědí na dané téma. Jsme tu proto, abychom se ptali, hledali různorodé odpovědi a podnítili kurz novým směrem. Nazrál čas věnovat se sbírání fotografie.

SLOVNÍK

Pro ty, kteří si stále nejsou úplně jisti anebo dostatečně obeznámeni se specifičnostmi média, přichází primární otázka: Jak se v tom všem zorientovat? Napomůže především správné chápání základního názvosloví a s ním spojených hledisek, která ovlivňují mnoho faktorů a často také cenu.

EDICE – Většina fotografií určených k prodeji má být vydána v edici čili číselné řadě, která přesně definuje, kolik rozmnoženin vzniklo, v jakém formátu a jaké má konkrétní daná fotografie v rámci edice pořadí, což má ve výsledku vliv také na cenu.

CERTIFIKACE – Jedná se o metodu, nejčastěji formou listiny, skrze kterou autor či autorka svým podpisem stvrzuje pravost fotografie na základě podrobných informací o edici, formátu, způsobu vyhotovení apod.

ADJUSTACE – Je fixace zvětšeniny jako např. pasparta, rám či jiná forma uchycení díla. Určitě lze doporučit adjustaci nezanedbat, zvolit např. muzeální skla, která eliminují účinky UV paprsků. Vhodně zvolená adjustace má schopnost akcentovat kvality daného díla a to rovněž v souladu s interiérem.

TECHNIKY – Spektrum fotografických technik vyhotovení reprodukce může být velmi široké, od historických technik cyanotypie či daguerrotypie přes klasické, ve fotokomoře ručně vytvořené printy (ty staré bývají nazývány „vintage printy“), dnes již vzácné ciba chromy (jelikož jejich výroba zanikla) až po moderní lambda printy, archivní inkjet apod.

ÚDRŽBA – Fotografie vyžadují podobnou péči jako další podobné muzeální artefakty, u nichž se pracuje především s omezením přímého slunečního svitu, vlhkosti či prachu. Fotografie bez adjustace by měly být patřičně uloženy v materiálech vhodných k archivování, které nezpůsobují kyselost a nemohou ohrozit trvanlivost zvětšeniny.

AUTOR/KA – Je umělec či umělkyně, který/á svým dílem mnohdy zprostředkovává určitý neverbální dialog. Často touží po rozvíjení další komunikace ohledně toho, co jej/jí fascinuje, ale může tomu být také naopak. K prodeji vlastní tvorby může mít občas i ambivalentní vztah, a proto je dobré být v kontaktu s odborníky, poradci, kurátory apod., kteří pomohou prodej realizovat.

PORADCE – Poradcem myslíme odborníka, který má dlouholetou zkušenost s uměleckým provozem, vnímá nuance provozu a vztahů v rámci scény, disponuje schopností predikovat potenciál vybraných umělců/kyň a v neposlední řadě dokáže se všemi zúčastněnými komunikovat.

SBĚRATEL – Je pro prodej díla klíčovou postavou. Nemusí disponovat nadbytkem prostředků, měl by ovšem mít o dílo zájem a také určitou představu o rozpočtu, který je ochoten do daných aktivit vložit. Sběratel může nakupovat pohlednice v antikvariátech po desetikorunách, stejně tak jako rozšafně utrácet na aukcích, ale měl by časem rozpoznat směr, kterým se jeho sbírka ubírá a co ji činí unikátní.

ZVĚDAVOST – Tento výraz ve výčtu terminologie často schází, je ovšem zcela nezbytnou a klíčovou složkou celého segmentu trhu s uměním a vůbec umění jako takového. Doporučujeme ji udržovat na všech stranách, spolu s pobídkou ke komunikaci. Pokud něco nevíte, ptejte se. Není hloupých otázek. Bez nich a zejména bez zvědavosti by něco jako umění neexistovalo.

Markéta Kinterová