Fotograf Magazine

Rafani

Trvalá proměna

Podle autorů je jejich poslední větší pražský výstavní projekt hlavně o čase, jak je zřejmé i ze samotného názvu. Trvalá proměna spojuje skrze vracející se motiv dítěte téma budoucnosti s dalšími instancemi se smrtí, destrukcí i rozkladem a s více či méně souvisejícími existenciálními hláškami. „Proměnu“ lze interpretovat i v další rovině – styl umělecké skupiny Rafanů se rozkládá vstupem dalších subjektů, kteří do tvůrčího procesu vnášejí expresivní impulzy. Kolaborativní strategie u Rafanů není ničím neobvyklým, od dotazníků na ožehavá politická témata přes dobročinné vaření polévek v první dekádě nového milénia se Rafani posouvají od umění spolupráce ke komplexnějšímu umění zprostředkování či zakázek – na jejich konci je ne zcela předvídatelný výstup, který lze bez rozpaků považovat i za určité spoluautorství už proto, že přizvaní partneři dostali maximální prostor dát své kreativitě průchod.

Výsledek je syrový, dostává do hry pop-kulturní ordinérnost, morbiditu i silnou dávku vitální dětské destruktivity není právě tento koktejl metaforou neustálého pádu stávajících řádů a pomíjení dočasných pořádků nejen v galerijním kontextu? Instalace je konglomerátem pro Rafany doposud neobvyklých žánrových experimentů rozmístěných v prostoru tak, že jednotlivá díla v oddělených kójích můžeme vnímat i jako samostatné, na sobě nezávislé výstupy. Kromě procesu kolektivní intervence dětí ze základní školy, které pomalovaly zdi galerie a záznam z této volně performativní akce dokumentovaly polaroidy, vyniknou dvě obsažnější videa. V prvním případě jde o existenciálně exaltovaný hudební klip, ve kterém vystupuje mladá rapová hvězda. V druhém případě jde o choreografickou spolupráci s profesionální tanečnicí, která se silně sexualizovanými pohyby krouží kolem mrtvé těhotné “zombie“. Přítomný spektákl poněkud banalizuje limitovaná série triček na prodej s filozofujícími nápisy – jako bychom měli strávit konfliktní neoddělitelnost všudypřítomného zápachu komerce a patosu v prožívání vlastní existence a jejího zániku. Neustálý dialog puzení života a smrti v procesu proměny nikdy nekončí, jak nesnesitelné!

Mariana Serranová