Fotograf Magazine

Sasha Kurmaz

Lost Youth

V této řadě snímků chci ukázat různé epizody ze svého osobního života. Upravuji v nich svůj pohled na danou situaci, objekty a události, které jsou pro mě důležité a které ovlivňují a utvářejí můj smysl pro realitu. Zkoumám svět pocitů a myšlenek, hranici mezi „já a jiní“, společností a individualitou a mezi způsoby vyjadřování těchto uspořádaných identit. Do velké míry mě zajímá nitro člověka, jeho sociální a duševní projevy.

Fotografe se tak stává jakýmsi intimním deníkem, interakcí s prostředím i nástrojem pro studium jeho formování. Fotografe se snažím kombinovat a sekvenčně seřadit do jednoho koncepčního proudu, ve kterém je sice každý snímek samostatný, ale
zároveň je pokračováním toho předchozího i součástí celku, podobně jako se z cihel staví dům a stránky tvoří knihu.

Hlavním cílem tohoto projektu je ukázat proces, v němž se v dnešní postsovětské společnosti formuje identita i sociální vazby a vztahy mezi mladými lidmi.