Fotograf Magazine

Sbírat fotografie v knihách

Jak Manfred Heiting potvrdil v nedávném rozhovoru pro British Journal of Photography, jeho sbírka fotografických publikací během loňských kalifornských požárů lehla popelem. Svou obsáhlou sbírku fotografií věnoval už v roce 2002 Muzeu umění v Houstonu, kam měla v roce 2023 přijít i kolekce fotografických knih, deponovaná zatím v jeho domě v Malibu. Heiting se o fotografie a fotografické knihy zajímal už od poloviny 60. let, v průběhu 70. a 80. let nakoupil tisíce svazků, ale podle vlastních slov teprve v 90. letech začal budovat komplexní sbírku založenou na co nejlépe dochovaných exemplářích, zaměřenou především na Evropu, Japonsko a Rusko. Po předchozích dvou reprezentativních svazcích vydaných u nakladatelství Steidl, kde Heiting představil ruské a japonské knihy, zaměřil tentokrát svou pozornost na Československo. Do obsáhlého svazku, který prezentuje přes 800 fotografických publikací, zahrnul eseje od Amandy Maddox, Vojtěcha Lahody, Petra Roubala, Jamese Steermana a Thomase Wieganda. Autoři se v nich zabývají sokolskými slety a komunistickými spartakiádami, meziválečnou produkcí na poli fotografických publikací, rozvojem kvalitního hlubotisku v tiskárně Neubert a synové, Josefem Sudkem, fotografickými knihami dokumentujícími nacistické válečné zločiny, třetí republikou a vzestupem komunismu, městem ve fotografických publikacích jako zdrojem valut v období komunismu a knihami Josefa Koudelky. Srdce každého bibliofila a milovníka fotografie zaplesá především nad množstvím reprodukovaných fotografických publikací, které mezi lety 1918 a 1989 na území Československa vznikly. Úvod i grafická úprava, jejichž autorem je sám editor knihy (dedikované Anně Fárové, oslavující 100. výročí vzniku Československa, 90 let od vydání Sudkova Svatého. Víta, 80. narozeniny Josefa Koudelky a připomínající 50 let od sovětské invaze), podtrhují koncept založený na oslavě české kultury a výslovném obdivu k Olze a Václavu Havlovým.

 

Lahoda, Vojtěch, Maddox, Amanda, Roubal, Petr, Steerman, James a Wiegand, Thomas. Czech and Slovak photo publications 1918–1989. Göttingen: Steidl, 2018. ISBN 978-3-95829-497-4.

Hana Buddeus