Fotograf Magazine

ScreenSaverGallery

Barbora Mrázková

Operační systém Windows 98 měl ve své nabídce dnes už klasiku spořičů obrazovek – rozrůstající se 3D potrubí, známé také pod názvem Instalatérova noční můra. Potrubí se objevilo v černé prázdnotě a postupně zaplňovalo celý monitor. Opakující se motiv a monotónnost animace navozovaly uklidňující atmosféru. ScreenSaverGallery naopak nabízí různorodý zážitek a moment překvapení. 

Původní funkcí programu spořiče bylo spustit pohyblivé obrázky, aby se zabránilo vypalování grafického vzoru (fosforu) na počítačových monitorech. Dnes už tento problém současné monitory nemají, spořiče jsou ale stále využívány například k zabezpečení, kdy požadují heslo k opětovnému přístupu k zařízení. ScreenSaverGallery je online výstavní prostor, který využívá prostoru spořiče jako výstavního média. Tato virtuální galerie je vlastně aplikace, kterou si uživatel/návštěvník sám nainstaluje do počítače a která automaticky aktualizuje nový výstavní program. Aplikaci je možné stáhnout zdarma na stránkách ScreenSaverGallery nebo na dalších platformách. V českém prostředí jde o jedinečný projekt, který dlouhodobě prezentuje digitální a internetové umění. Za jeho vznikem stojí brněnská umělecká dvojice & (Barbora Trnková a Tomáš Javůrek) ve spolupráci s kurátorkou Marií Meixnerovou. Od roku 2013 se ve spořičové galerii vystřídalo přes třicet výstav, v současné době můžete zhlédnout rozsáhlejší retrospektivní projekt The Limits of ScreenSavers_A SCRAVER AS A UNIQUE AND SHOCKING ART FORM, který je také poprvé k vidění paralelně ve fyzickém prostoru, v Galerii XY v Olomouci.

Umělecké projekty ScreenSaverGallery ke svým návštěvníkům přicházejí samy, ve chvíli, kdy naši pracovní plochu přestane okupovat práce, zábava, prokrastinace nebo třeba sebevzdělávání a my se na chvíli od obrazovky odpojíme. Spořič se stane kanálem, který z našich osobních počítačů vytváří galerijní prostor s kurátorovanou výstavou. Vystavená díla se objeví ve chvíli nečinnosti počítače, často v momentě, kdy už u něj nejsme. S uměním tak přicházíme do kontaktu až ve chvíli, když se vracíme k práci. To vytváří zvláštní situaci. Vizuální dílo nevyhledáváme, nesetkáváme se s ním z vlastní iniciativy, naopak, aktivním gestem – dotykem počítače – po chvíli galerii opouštíme, zavíráme a vracíme se k našemu původnímu záměru, od kterého dílo odvedlo naši pozornost.

Umění představované ScreenSaverGallery vzniká většinou jako site-specific, umělci tedy pracují s tímto konkrétním formátem prezentace. Kromě světově známých jmen jako Joanna Zylinska, Aram Bartholl nebo JODI se zde také představili umělci z české scény, Kateřina Olivová či David Přílučík. Zde snímek z projektu Sary Ludy, Dream House, z roku 2015.

Barbora Mrázková