Fotograf Magazine

Štěpán Grygar

Štěpán Grygar 12 a 13, 5. 4. – 3. 5. 2013

Výstava Štěpán Grygar 12 a 13 představila nejnovější tvorbu fotografa a pedagoga pražské FAMU Štěpána Grygara. Tři fotografické soubory inscenovaných fotografií vytvořily kompaktní výstavní celek, v němž se odrazily umělecké principy typické pro Grygarovu dosavadní uměleckou tvorbu. Na první pohled výrazně estetická výtvarnost Grygarových fotografických obrazů je výsledkem sledování principů, které mají v Grygarově tvorbě dlouhodobě své místo. Zkoumání základních prostředků fotografického zobrazení – světla, kompozice a hloubky ostrosti – je výchozím bodem každé z vystavených sérií. 

Inspirací pro prezentaci série barevných geometrizujících kompozic byla podle Grygarových slov filosofická revize dobového vnímání času Henriho Bergsona, která zpochybňuje čas jako soubor příčin a následků. Grygar své fotografické cykly záměrně nevystavuje kompletní a v chronologickém pořadí. Porušením logiky časové návaznosti apeluje na vnímání série jako jednotného výtvarného celku. 

V jiném souboru pohledů na měnící se barevné osvětlení střešního okna představil Grygar dlouhý pás snímků, jejichž kompozice je stále stejná, pouze barevná kombinace se liší. Aniž by musel do záběru jakkoliv zasahovat (fotografie nikdy nejsou manipulované), prokazuje schopnost samotných obrazových prostředků, v tomto případě barvy, zcela změnit výsledný charakter fotografie. 

Grygarova umělecká citlivost se nezapře ani v sebevíce formálním průzkumu fotografických postupů, a vizuálně přitažlivá výstava Štěpán Grygar 12 a 13 je toho dokladem. 

Eva Riebová