Fotograf Magazine

Surrealismus a fotografie v Československu. Na jehlách těchto dní

V roce 2016 vydalo nakladatelství Ashgate druhé, tentokrát paperbackové vydání knihy Surrealism and Photography in Czechoslovakia. On the Needles of Days. Autoři Krzysztof Fijalkowski, Michael Richardson a Ian Walker nahlížejí na fenomén československého fotografického surrealismu z pozice nezaujatých, vnějších pozorovatelů. Obeznámeni s českou odbornou literaturou, ale i na základě osobních výzkumů v českých fotografických sbírkách v Praze a Brně, zpracovali průřezové sondy tématu, a to od meziválečného období po současnost, s ambicí vystopovat specifickou formu a povahu československého fotografického surreálna.

V sedmi hlavních kapitolách autoři knihy nahlížejí na nejpodnětnější momenty v chronologickém sledu. Z jejich perspektivy jsou akcentována témata revoluce, města, vztahu fotografie a poezie, poválečného surrealismu plného rozčarování i existenciálních dopadů každodenní reality, jež se v mysli českých a slovenských surrealistických umělců promítla do asociací a jevů ve zdánlivě iracionálním kontextu. Na stav doby poznamenané polaritou konstrukce a destrukce reagovali tvůrci hledáním osobních sugestivních rovin pro vyjádření imaginativního svědectví. Autoři publikace si všímají izolace tvůrců, jejich odstřižení od okolních vlivů a jako jeden z hlavních fenoménů vyzdvihují právě osobitost tvorby solitérních přístupů poválečných autorů (viz. např. Emila Medková, Jiří Sever, Jan Švankmajer, Jan Daňhel, Brano Solarik a další).

Jednotlivé příspěvky jsou ilustrativně přiblíženy v detailnějších analýzách vybraných děl Karla Teigeho, Jindřicha Štyrského, Emily Medkové, Miroslava Háka, Toyen nebo záběrů z filmu J. S. Bach: Fantasie g-moll Jana Švankmajera. Ačkoliv u nás vyšlo několik publikací včetně anglických mutací, v mezinárodním povědomí hlubší teoretické ukotvení a provázání kontextů fenoménu surrealistické fotografie v bývalém Československu stále chybí. Právě tyto analýzy, zasazené do historického kontextu, otevírají řadu nových, cenných podnětů k dalšímu a k hlubšímu propojení československého surrealistického fotografického fenoménu v mezinárodním kontextu.

 

Pavlína Vogelová

 

 

FIJALKOWSKI, Krzysztof, Michael RICHARDSON, Ian WALKER. Surrealism and Photography in Czechoslovakia. On the Needles of Days / Surrealismus a fotografie v Československu. Na jehlách dní. New York: Ashgate Publishing, 2013. ISBN: 9781409406280. (2. vydání, Routledge, 2016. ISBN: 978-1138260795)