Fotograf Magazine

Temporalita (nových) médií

Máte pocit, že svět kolem vás je stále rychlejší? Že změny a inovace
přicházejí v čím dál tím kratších intervalech? Že rytmus starého
dobrého světa přehlušily notifikace z vašeho nového chytrého telefonu?
Postrádáte pravidelné rituály? Nerozumíte tempu doby? Přidejte se
k nám! Nebojte se, vodítka není třeba hledat v žádném spiritualistickém
pamfletu. Kniha Temporalita (nových) médií obsahuje sedmero textů
(Tomáš Dvořák, Radim Hladík, Václav Janoščík, Čeněk Pýcha, Irena
Reifová, Marek Šebeš, Filip Vostal) vztahujících se k nastoleným otázkám,
tedy k problémům tížících hlavu nejednoho člena naší společnosti. A to
už několik staletí. Jak si všímá jeden z autorů, sentiment, že se náš svět
mění stále rychleji, není objevem současnosti, ale je příznačný i pro
práce řady klasických myslitelů, Benjamina, Baudelaira, Prousta, a dá se
dohledat skrze historii přinejmenším k počátkům moderního věku. Právě
tehdy začala být úspora času hnací silou technologického pokroku: parní
stroj, železnice nebo telegraf zkracovaly potřebnou práci ve výrobě,
logistice a zejména při komunikaci.

Celou publikaci lze číst jako průvodce, který vás nejdříve zavede
do dávných dob, kdy čas jako médium organizace býval ještě nepřesný,
decentralizovaný, sdílený a společensky ritualizovaný. Tehdy se mluvilo
o čase vstávání a čase bohoslužby. Tenkrát hodiny na kostele určovaly
denní rozvrh podobným způsobem jako ještě nedávno masové sdělovací
prostředky, rozhlas a televize. (Pamatujete si ještě na rodinná setkání
u večerních zpráv?) S nástupem digitalizace však končí éra sdíleného
harmonogramu. Tvorba a konzumace obsahu i osobní komunikace se
liberalizuje a individualizuje. Veřejný čas se stává časem privátním.
Sociální interakce se zkracují podle toho, co médium umožňuje. Co
když však přestane být nejslabším článkem technologie a stane se jím
samotný člověk? Poslední dějství knihy se věnuje výměně informací,
jejíž tempo a způsob již překračuje hranice lidského vnímání. Jak vypadá
takové médium budoucnosti? A kdo ho bude používat?

Lukáš Pilka

DVOŘÁK, Tomáš a kol. Temporalita (nových) médií. Praha: NAMU, 2016. 282 s.,
ISBN 978-80-7331-425-5.