Fotograf Magazine

Thijs Jaeger

Mímisbrunnr

Má práce často vzniká z narativů, které vyprávějí sochy v rámci nějaké instalace. Tyto narativy vycházejí z mytologie a lidových pověstí převyprávěných do současného kontextu, především z těch, které nemají vystopovatelný původ a které se šíří po internetu. Tyto příběhy ožívají jako reflexe současné společnosti a potřeby vytvořit jednotu a určité sebeuvědomění. Nemusejí být nutně vyprávěny chronologicky, mohou existovat chaoticky vedle sebe a vytvářet nové kontexty. Příběhy tak používám jako univerzální nástroj, ve kterém jsou fakta a fikce velmi úzce propojeny. Mix těchto narativů lze s drobnými odchylkami dohledat napříč všemi kulturami a napříč časem.

Výsledkem jsou fyzické objekty, které propojují absurditu, pravdu a simulaci reality v novou realitu. Na mé práce lze nahlížet jako na relikty, které se vztahují k nějakému většímu celku, ze kterých se instalace rozpíná, aby tento větší celek obsáhla. Narativní aspekt reliktů je vyjádřen materiální formou soch a/nebo jejich interakcí v kombinaci s pohyblivými prvky. Monumentální sochy a instalace jsou vytvářené s cílem umocnit sílu nějakého místa, příběhu, obrazu, zvuku a imerzivní zkušenosti.

Při tvorbě svých příběhů a světů se držím těchto tří archetypálních pravidel:

Chaos: postupující nepoznaná přírodní síla.

Řád: dogmatická, konzervativní a strukturující síla.

Transformace: spirituální, otevřená a metabolizující síla.

 

Thijs Jaeger (*1990, Nizozemsko) je absolventem Royal Academy of Art (2017) v Haagu, kde v současné době pracuje. Je členem představenstva uměleckého prostoru Trixie. Jaeger absolvoval rezidenci na EKWC a jeho práce byly vystaveny v galeriích Kunstmuseum, GEM, Yiri Arts, Corrosia, Omstand, Museum Bommel van Dam, Heden a Stigter van Doesburg nebo v rámci veletrhů Art Rotterdam či Unfair.