Fotograf Magazine

Tillmansův Letokruh 64

Jahresring (Letokruh) je jednou z nejstarších nepřetržitě vycházejících
publikací, zaměřenou na teorii a kulturu v poválečném Německu. Pro
letošní vydání pozvala editorka Brigitte Oetker fotografa Wolfganga
Tillmanse, aby sestavil celou knihu podle vlastní obs ahové i obrazové
koncepce.

Tillmans v roce 2005 realizoval instalaci truth study centre,
zabývající se relativním vnímáním pojmu pravda, jejíž výzkumný potenciál
neustále rozšiřuje a prohlubuje. Jedním z výsledků této činnosti je
průzkum a přímá angažovanost na konkrétních politických tématech.

Kniha obsahuje řadu rozhovorů a textů, z nichž většina vznikla
přímo pro tuto příležitost. Tillmansovi nejde o izolovaný průzkum
současného stavu, zajímá ho proměna v historickém kontextu – k tomu
odkazuje i název Was is anders? Jedním z klíčových témat je backfire
effect (efekt zpětné ráže), týk ající se paradoxu pozitivního účinku
negativních důkazů, projevující se například při volebních kampaních.
V rozhovorech (s Brendanem Nyhanem s Lionelem Barberem,
Carolin Emcke, Sigmarem Gabrielem, Biancou Klose, Stephanem
Lewandowsky a Wolfgangem Schäublem) se Tillmans snaží zjistit
příčiny ovlivňující současnou situaci vyznačující se rostoucím
pravicovým populismem a šířením dezinformací. Kniha rovněž obsahuje
analytické texty Philippa Hübla a Michaela Seemanna, týkající se
nejrůznějších aspektů manipulace s fakty a dostupností informací.
Objevný může být pro čtenáře text Jonase T. Kaplana, Sarah I. Gimbel
a Sama Harrise, představující nové možnosti vizualizace neurálních
aktivit mozku, uplatňujících se v rozhodovacích procesech.

Nedílnou součástí knihy je obrazová část, která vytváří paralelní
rovinu komunikující s divákem stejně dobře jako text. Zahrnuje nejen Tillmansovy vlastní fotografie a koláže, ale také převzatý
tištěný obrazový i textový materiál. Tillmans postihuje problematiku
současného světa vizuální formou, jeho pohled je fragment ární,
angažovaný a smysluplný. Kniha přináší řadu otázek týkajících se
současné situace a způsobů obrany před zneužitím informačních toků.

Štěpán Grygar

TILLMANS, Wolfgang a Brigitte, OETKER, Hrsg. Was ist anders? Jahresring 64.
Berlin: Sternberg Press, 2017. 228 s. ISBN 978-3-95679-372-1.