Fotograf Magazine

Trevor Paglen

How Deep is the Ocean How High is the Sky

Amerického umělce Trevora Paglena není nutné příliš představovat. Svými aktivitami si získal mediální pozornost na mezinárodní úrovni a v českém prostředí byl v nedávné době dostatečně zviditelněn v rámci Fotograf festivalu, kde byla uvedena jeho výstava s názvem How Deep is the Ocean How High is the Sky. Retrospektivní koncepci výstavy později kurátor Jen Kratochvíl obhajoval základními východisky festivalu, jehož cílem je zpřístupnit aktuální tendence v umění širší veřejnosti.

Tématem letošního ročníku byla problematika manipulace skrze sdílená data, vystižitelná klíčovými slovy sledování, hacking, spam a manipulace a shrnutá pod názvem Eye in the Sky. Paglenova dlouhodobá práce sem byla logicky zařazena a jeho výstava sehrála v celém festivalu ústřední roli. Zásadní podporou nejen výstavy, ale celého festivalu potom byla přítomnost samotného umělce. V prostoru společnosti Avast například proběhla v rámci doprovodného programu panelová debata, postavená na konfrontaci akademického a korporátního vhledu do řešené problematiky, které se Trevor Paglen osobně zúčastnil.

Paglen je často označován problematickým termínem „konceptuální fotograf“. Přestože ve výstavě sehrávají důležitou roli fotografie instalované na stěnách, které určitým způsobem odkazují ke konceptuálnímu způsobu práce, jedná se o velmi reduktivní pojem. Vzhledem k rozpětí uměleckých i mimouměleckých aktivit můžeme autora označit spíše jako aktivistu, geografa, esejistu, výzkumníka apod.

Obvykle je interpretace Paglenových fotografií postavena na vizualitě připomínající impresionistický dojem. Podobně jako impresionističtí malíři odhaluje autor v krajině to, co je běžnému lidskému oku nedostupné. Fotografie ovšem nezachycují efemérní dojem, ale odhalují reálnou strukturu politické moci v podobě radarů, datových úložišť, vojenských základen apod. (Limit Telephotography, 2005–2013).

Svou autonomii reprezentuje svým umístěním do středu galerijního prostoru objekt v podobě transparentní krychle vyrobené z plexiskla a instalované na soklu, která slouží jako schránka pro několik počítačů. Práce považovaná za sochu nabízí volně přístupný wi-fi hotspot, ke kterému se může návštěvník galerie připojit. Nejedná se ovšem o běžné internetové připojení. Socha přesměrovává uživatele wi-fi do sítě Tor, která zajišťuje anonymizovaný pohyb v internetové síti. (Autonomy Cube, 2014).

Mezi další projekty, které se dostaly do kurátorského výběru, patří NSA Triptych (2014), Seventeen Letters from the Deep State (2011) a působivá projekce 89 Landscpes (2015) umístěná ve spodní části galerie, jejíž součástí je materiál natočený pro film Citizenfour režisérky Laury Poitras.

Uvedený výběr jednotlivých děl utvářející retrospektivu se většinou vztahuje k problematice politické a státní moci. V nových projektech se zájem Trevora Paglena přesouvá k problematice daleko rozsáhlejšího vlivu, který mají v současné době korporace: „…Národní bezpečnostní agentura (NSA) je ve skutečnosti daleko menší než Facebook, Google, Apple nebo Amazon.“1 Ovšem tato témata vyzněla až mimo galerijní prostor nově otevřené Fotograf Gallery.

 

Jan Lesák

 

https://wave.rozhlas.cz/je-vtipne-prozit-neco-co-pentagon-popira-trevor-paglen-foti-objekty-utajene-6195876