Fotograf Magazine

Urszula Kluz-Knopek

PlayDead.info jako velké ikonoklastické dobrodružství

„Koneckonců, pro spořádanou mysl je smrt jen další velké dobrodružství,“ píše J. K. Rowling. Co to však znamená pro ty, jejichž mysl spořádaná není? Polská umělkyně Urszula Kluz-Knopek nás vyzývá k poněkud zvláštní online hře na vlastní smrt, ve které si můžeme uspořádat vlastní pohřeb i myšlenky plné obav spojených s vlastním umíráním. Cílem tohoto textu je poukázat na vizuální rovinu celého projektu a analyzovat strategie užití fotografie a vytváření ikonoklastických koláží.

Kluz-Knopek se nám představuje jako umělkyně, která se zajímá o represivní tendence populární kultury, jež podle ní adoruje věčné mládí a fyzickou krásu, vytěsňuje smrt z našeho vědomí a posiluje strach z okolností, které umírání provázejí. V popisu hry se můžeme dočíst: „Ze všech stran na nás útočí stovky obrazů smrti: jak ty reálné, přicházející z reportáží a denních zpráv, tak ty umělé, které se na nás valí z filmových pláten.“

I přes množství těchto obrazů smrti si nejsme schopni připustit, že lidská zkušenost, stejně jako zkušenost všech dalších živých bytostí, prochází fázemi narození, vývoje a smrti. Projekt Kluz-Knopek, který má podobu interaktivní a participativní online hry, nás vybízí k tomu, abychom se s našimi obavami spojenými s tématem smrti vyrovnali pomocí uspořádání našeho vlastního pohřebního obřadu, a přivedli tak tuto společenskou událost, která byla z našich myslí v průběhu druhé poloviny 20. století ve velké míře vytěsněná, zpátky k životu.

Uživatelské rozhraní projektu PlayDead.info je velmi jednoduché a každému uživateli nabízí možnost nahrát do něj svou vlastní fotografii a vytvořit si tak jakousi „podobiznu“ sebe sama. Pro různé hráčské povahy (ať už pro kreativnější jedince, nebo ty, kteří si spíše potrpí na nahodilosti) zde existuje řada různých možností úprav. Pokud se rozhodneme pro nahrání své vlastní fotografie, můžeme její vzhled poupravit takovými nástroji, jako jsou například „oheň“, „špendlík“, „medůza“, „choroba“, „pupínek“ či zvolit „náhodný“. Autorka hráčům také umožňuje vytvořit si zvláštní druh koláže, která jejich tvář zasazuje do kontextů zranitelnosti, křehkosti, ošklivosti či nemoci. Každý zde obdrží veškeré potřebné nástroje k tomu, aby mohl svou podobenku upravit a vizualizovat si procesy spojené se smrtí a umíráním. Hra tak stojí v ostrém kontrastu vůči zástupům všudypřítomných beauty aplikací, které jsou v současnosti tak populární. Autor kritikou oceňované publikace The Power of Images David Freedberg by řekl, že nás projekt Kluz-Knopek vyzývá k masochistickému aktu ikonoklasmu, protože pomocí zmíněných nástrojů útočíme na obraz sebe sama. Pokrýváme své tváře a těla pupínky nebo stopami různých chorob, zraňu- jeme je špendlíky, či je dokonce pálíme. Freedberg by také řekl, že estetická odezva projektu PlayDead. info je založena na radikálním odloučení herní reality a reality samotné a že v rámci represe emocionálních reakcí, kterou hra obnáší, je rozdíl mezi virtuálním světem a skutečným životem ignorován. Hraním této hry, která užívá různých vizuálních strategií k pozměnění našich fotografií, se z nás stávají obrazoborci, a strach z vlastní smrti si tak podrobujeme. Ikonoklastické obrazy, které hráči sdílejí, ukazují tváře a těla, jejichž dekonstrukce je dílem individuálního násilí.

Hra PlayDead.info nám tak poskytuje velmi pouč- ný vhled do tématu, které je zanedbávané a odříznuté od naší reality. Projekt Kluz-Knopek nám pomáhá si uvědomit tento paradox naší doby: smrti se stále hrozíme, ačkoli je její obraz všude kolem nás. Dává splynout touhám po změnách na mentální úrovni a rozkladu dominantních kulturních hodnot pomocí počítačových her. Polská umělkyně tohoto dosahuje na základě inter- aktivního užití fotografie, což lze vnímat jako další velké dobrodružství při zkoumání stavu lidstva. A obrazy jsou natolik silné, že není snadné se jich poté, co hra skončí, zbavit. Jsou nástroji, které mají potenciál změnit naše vnímání, a rozšířit tak naše společenské povědomí o vlastní smrtelnosti.

Marta Smolińska

 

URSZULA KLUZ-KNOPEK je vizuální umělkyně, spisovatelka, Ph.D. v umění, bakalářský titul má i z výpočetní techniky. Ve své práci se věnuje problémům souvisejícím se vztahem mezi přírodou a kulturou, tlakem populární kultury a vnímáním přirozené smrti v kontextu virtuálního života.  

MARTA SMOLIŃSKA je polská kunsthistorička a kritička umění. Jako kurátorka na volné noze připravila celou řadu výstav moderního a současného umění. Je pedagožkou na Vysoké škole umění v Poznani (UAP).