Fotograf Magazine

Uvnitř a vně fotografie

Amsterodamské nezávislé nakladatelství Fw:Books se již 15 let soustředí na fotografii a „příbuzná témata“. V minulém roce vydali svazek s (doslova) poetickým názvem The Photograph That Took the Place of a Mountain od nizozemského teoretika fotografie Taco Hidde Bakkera. Kniha obsahuje dvacet textů, z nichž většina byla publikována již mezi lety 2006 a 2017, tři vznikly přímo pro tento účel a pět jich bylo při této příležitosti poprvé přeloženo do angličtiny. Všechny dříve uveřejněné texty Bakker zrevidoval, doplnil nebo obohatil o aktuální informace. 

Všechny většinou poměrně krátké texty se zabývají médiem fotografie. Jejich autor se žánrově nevyhraňuje. Kniha obsahuje recenze na výstavy (jedna z nich má experimentální charakter – Bakker totiž výstavu „navštívil“ jen skrze přímý přenos přes Skype a fotografie), medailonky fotografů, rozhovory i esejistické oslavy či kritiky umělců, děl a média samotného. Patrná je i Bakkerova obliba poezie – v některých textech uvádí konkrétní básníky a jejich tvorbu, kteří mají ke zmiňovaným fotografům blízko, nebo se odvažuje (i když se zřetelem ke všem rizikům z toho vyplývajícím) přímého srovnání poezie a fotografie. Nezapře ani svou erudovanost – vychází z teorie fotografie psané posledních více než sto let. Autor sám sebe charakterizuje jako spisovatele, badatele, ale také jako partnera fotografů a umělců. Tato kolaborativní práce je znatelná ve všech textech, a to rovnou v několika úhlech. Pokud Bakker píše o konkrétním fotografovi, často je u fotografování přítomen (esej o Stephanu Keppelovi) nebo čtenáři dokáže vlastní prožitek z děl předat až haptickým popisem.

Kniha je rozdělena na šest částí; teoreticky nejsilnější je kapitola nazvaná Past Imperfect: Photography After Anthropology. Autor polemizuje s úlohou etnografických archivů v současnosti a otevírá otázky ohledně fotografovaných osob znázorněných jako kolonizované objekty. Etický apel zaznívá i při argumentaci ohledně interkulturní a mezirasové reprezentace. V textu o sérii fotografií od Jimmyho Nelsona se Bakker silně ohrazuje proti nekritičnosti dnešního pohledu na fotografování kmenových národů bez jakéhokoli kontextu a pouze za účelem potěšit evropské či americké oko. Působivá je také stať o Dirku Braeckmanovi v kapitole nazvané Seeing That Can´t Be Seen. Rozebírá v ní (ne)možnost vyjádření a popsání viděného skrze slova. Esej, podle níž se celá kniha jmenuje, se vztahuje k fotografiím hald a škváry Witho Wormse. Umělec pro jejich tisk použil přímo vyfotografované uhlí. Bakker rozvádí odvěkou úlohu krajiny a dualismu mezi kulturou/přírodou a ikonou/indexem. Úloha fotografie podle Bakkera zůstává důležitá pro poznání světa, který třeba nikdy naživo neuvidíme, ale skrze tisky a reprodukce jej můžeme na chvíli očima obsáhnout a dotknout se tak „drobné zmenšeniny neuchopitelného“.

 

Bakker, Taco Hidde. The Photograph That Took the Place of a Mountain. Essays and other writings on photography and art. Amsterdam: Fw:Books, 2018. ISBN 978-94-90119-62-1.

Tereza Špinková