Fotograf Magazine

Viktor Kopasz

Prolonged Identity

Viktora Kopasze si dlouhodobě spojujeme s tvorbou autorských
fotografických knih, které slouží jako rámec jeho uvažování a vyjadřování
se, jako prostor k autorskému zkoumání, dotváření či manipulování
fotografií doplňované textovými záznamy, poznámkami či kresbami.
Výstava Prolonged Identity ale osvobozuje fotografie z tradičního
knižního formátu. Navazuje na autorovy postupy z posledních let, a ještě
radikálněji opouští knižní formu. Zůstává jen nenápadná souvislost skrze
velkoformátové objekty umístěné do prostoru galerie, které mohou
vzdáleně odkazovat na dávné svitky či modlitební válce (mani khorlo)
a stejně jako knihy vybízejí diváka k interaktivitě. Fotografie na rotujících
válcích doplňují klasicky adjustované fotografie v rámech na zdech galerie
a vytyčují roviny interpretace fotografií ve vztahu ke třem, pro autora
určujícím národnostním kulturám.

Kopasz na výstavě zkoumá hranice své identity. Po mnoha letech
života v České republice se vztahuje i ke svým maďarským kořenům
a vyrůstání na Slovensku. Hraje si s divákovou pozorností, nabízí
mnohovrstevnaté vizuální klíče a manipulací dosahuje nových souvislostí.
Výrazným motivem výstavy jsou fotografie soch koní, oproštěných od
historických osobností. Nabízejí novou perspektivu vnímání a velmi
působivý pohled na vlastní vztah k osobní i národní historii.

Sylva Francová