Fotograf Magazine

Vojenský deník Josefa Mouchy

V roce 2009 v ostravské galerii Fiducia Josef Moucha prezentoval
rozsáhlý soubor fotografií, pořízený během povinné vojenské služby
v době beznadějné husákovské normalizace. Nakladatelství KANT
přichází nyní s knižní podobou projektu pod názvem Válka za studena.
Z časového hlediska se jedná o autorovu juvenilii – nasnímal ji jakožto
čerstvý absolvent fakulty žurnalistiky Univerzity Karlovy v Praze.
Josef Moucha jako absolvent vysoké školy na vojně strávil polovinu
z obligátních 24 měsíců a především získal pozici osvětového
pracovníka. Díky tomu mohl zaznamenávat nejen všední dny řadovýc h
branců, ale také různé režimní oficiality, na nichž by bez příslušné
„bumážky“ nemohl na fotografování ani pomyslet.

Soubor představuje de facto rozsáhlou reportáž, nasnímanou
deníkovou formou – obrazovou esej s promyšlenou skladbou v duchu
klasického humanistického dokumentu. Vladimír Birgus jej v úvodu
knihy zařazuje např. po bok legendární Abecedy duševního prázdna,
již Zdeněk Tmej vytvořil během totálního nasazení za 2. světové války.

Promyšlená struktura publikace odráží cyklický sled dějů a situací.
Hospoda a pivní loučení se svobodou, přijímač (základní výcvik, v němž
každý branec rychle pochopil, že se stal pouhým číslem v anonymní
mašinerii), ubíjející monotonie každodenního drilu. Kapounovité tváře
lampasáků či politruků, všudypřítomná ideologická hesla, stereotyp
neustále se opakujících ideologických brainwashingů („politickovýchovná
práce s mužstvem“), kterým již nevěřili ani s ami agitátoři.
Také ale nuda, marnění času, orwellovsk á ztráta elementárního
soukromí, snaha se alespoň na chvíli vymanit z neosobního soukolí
(formanovské výjevy z taneční zábavy v tělocvičně či k Williamu
Kleinovi odkazující snímek dětí, hrajících si s atrapou revolveru).
Vzduchem se vznáší absurdní humor i podivný smutek a divákovi
vytane na mysli postava dobrého vojáka Švejka, stejně jako nálada
Hellerovy Hlavy 22.

Mouchovy fotografie neohromují emocemi nabitými ději, jejich
forma je často neokázalá. V dalších plánech však vidíme obrazovou
vytříbenost, kompoziční eleganci a především ironii, posmutnělý humor
či melancholii. O éře normalizace se často mluví jako o bezčasí. Osobní příběhy jedinců však přinášejí privátní komedie i dramata na pozadí jakýchkoliv historických epoch. Potvrzuje to i nadčasová publikace Josefa Mouchy.

Jan Jakub Dvořák

MOUCHA, Josef a Vladimír BIRGUS. Josef Moucha: Válka za studena. Praha: KANT,
2017. ISBN 978-80-7437-239-1.

Jan Jakub Dvořák