Fotograf Magazine

Zuzana Fedorová

Poklad v pozadí

Moje autorská kniha s názvem Treasure in the Background je jakousi malou revoltou vůči reklamní produktové fotografii. Cílem se pro mě stalo hledání běžných objektů, zkoumání funkce, kterou plní, a pozice, ve které se nacházejí vůči svému okolí. Reklamní fotografii se obecně nevěnuji, a proto tuto práci považuji za určitou výzvu, kterou na sebe výběrem tématu kladu.

Samotné tvorbě předcházel dlouhý průzkum toho, co mě na tomto žánru vlastně tak velmi znepokojuje. Všudypřítomný konzumerismus vylučuje existenci čehokoliv věčného a spotřebu definuje jako zásadní potřebu. Hodnotu svého života měříme konzumací ve smyslu mít, vlastnit, užívat, produkovat. 

Pokud odbočím od morálního aspektu a zaměřím se na technickou stránku věci, musím poukázat na stereotypy a prvoplánovost, které se v produktové fotografii stále vyskytují a o kterých napovídá již samotný název knihy Treasure in the Background. Objekt je většinou centrální a pozadí potlačené, aby vystoupil každý detail. Pokud tomu tak není, pozadí ve velkém množství případů jen dotváří atmosféru jako například v produktových katalozích.

Všem těmto principům samozřejmě rozumím, přesto mě zajímalo, co nastane, pokud je obrátím na ruby, pokud tyto stereotypy naruším a vydám se jiným, možná dokonce opačným směrem. Nic neprodávám, jen poukazuji na věci, které již svou funkci ztratily, případně nabyly funkci novou. Chci je zachytit ve svém přirozeném prostředí, ponechané napospas osudu.