Fotograf Magazine

Adam Evans

Zemi

Digitální koláž Hledání mentefaktu (2018) vznikla jako intuitivní ilustrace k performativní průzkumné expedici na místě bývalé skládky, kde jsme s kamarádem pobývali. Příroda přetvořila všechny materiály a nepotřebné věci, které tam zanechaly minulé generace. Z tohoto místa se stala městská divočina a svou atmosférou připomínala Zónu z filmu Stalker. Byl tam všudypřítomný pocit něčeho posvátného, možná i kvůli izolaci od okolí díky značce s nápisem: ZÁKAZ VSTUPU. 

Námět na druhou koláž Zemi (2019) vycházel z mé zkušenosti s mimořádnými stavy vědomí a sněním. Pohledem na ruce si ověřuji, jestli se nacházím ve snu nebo v každodenní realitě. Zároveň jsou to ruce, které se začínají pomalu ztrácet pod náporem automatizace a robotismu. Chtějí se dotýkat zemské materie a výsledků řemeslné práce.

Adam Evans je vizuální umělec a terapeut volně putující po České republice. V tvorbě se odráží jeho zájem o krajinu, zkoumání lidské psyché a mimořádných stavů vědomí. Inspiruje se učením přírodních národů a vztahem k Zemi jako živé a vnímající bytosti.