Fotograf Magazine

Daniela & Linda Dostálkovy

We are still the same and you are always more

My jsme stále stejné a vy jste vždycky víc, v tom to je. A mají zdvořile
kontroverzní pravdu. Záleží, z jaké genderové pozice jejich produktovou
dystopii sledujeme. Práce sesterského dua je dlouhodobě ustálená ve
velice precizním provedení, tak trochu pedantsky ponořená do dokonalé
estetiky povrchu věcí. S tím úzce souvisí jejich fascinace konzumní
mainstreamovou vizualitou, jejíž zevnějšek slouží jako mnohovrstevnatá
slupka k odkrývání společensky odpovědných obsahů od environmentální
tematiky protkané v kritice spotřebního spektáklu až po společenské
kostilvce ve skříni, jako je podřízené postavení ženy.

Nově vydaná autorská kniha Hysteric Glamour je ve výstavě
přítomná jako objekt s odkazem na video Quality: Flexibility, kde skrze
choreografii artistky v prostoru auta sledujeme její odchylování se od
běžných situací. V instalaci vnímáme ženská torza živých i neživých forem,
omezená v pohybu jaksi až ve druhém plánu, zároveň za všech okolností
dokonalé vizáže. Můžeme tyto impulsy číst jako výstižný koment ář
k feminismu stejně jako k akceleracionismu, obojí směřující k emancipaci
z postkapitalistické společnosti.

Markéta Kinterová