Fotograf Magazine

Egemen Tuncer

Předměty v místnosti

Projekt je založen na zátiších pořízených pomocí CGI (Computed generated
imagery – počítačem generovanou grafikou). Tato zátiší jsou znovu
vytvořena na základě fotografií pořízených předem v umělcově ateliéru.

Odjakživa mě fascinovalo pracovní prostředí i práce samotná. Je to
přirozený proces, přirozená kompozice používaných věcí, ať už v pozadí
nebo kdekoli jinde. Zejména mi jde o materiály, které se dají najít nebo
koupit všude. Na tomto speciálním přístupu je založena hlavní koncepce
projektu. Obecně se význam obrazu vztahuje k použití obrazu, jinými slovy
k jeho kontextu. Obrazy v tomto projektu však zmíněný druh kontextu
nepoužívají, v podstatě se vám dostává toho, co vidíte. Moje práce
z poslední doby odkazují na různorodá oživení těchto prostředí (například
jako objekty ve skutečné velikosti, modely či CGI) a jejich možná
představení.

Nakonec jsem vytvořil obrazy stereotypních míst mimo své studio.