Fotograf Magazine

Lucia Sceranková, host: Pavla Sceranková

Slunce ve vitríně, 11. 6 – 4. 7. 2013

 Mezi stěny Fotograf gallery prosákla voda. Chytily ji tu doprostřed místnosti a zavřely společně s ohněm. Slunce lapily do vitríny a opodál vystavily čas. 

Ve Fotograf Gallery se v červnu konala výstava Lucie Scerankové, která si jako hosta přizvala svou starší sestru Pavlu. Lucie tu sledovala, co se děje s obrazem, když do něj zasáhne, a co se děje s myslí diváka, když ho trošku rozhoupe k přemýšlení. 

Fotografie se tu pustila na hranice uvěřitelnosti. Všechno na výstavě bylo zastřené a nešlo pochopit na první pohled. Celá výstava se skrývala někde mezi tím, co viselo na stěnách, leželo na zemi a co zrovna běželo v divákově hlavě. Příběh byl redukovaný a zamlžený, nikdo nic nevyprávěl. V objektech a fotografiích tu ale vznikly prchavé mikroděje a zároveň se divákovi představily spouštěče různých asociací a roztodivná vodítka, která každého táhla jinam.

Práce Lucie Scerankové se pohybovaly mezi fotografií, objektem a divákovou myslí. Nejde je přesně zařadit. Lucie vytvářela scény a jemně a nenásilně konstruovala situace. Nic v nich nebylo navíc, nic nechybělo, zároveň se jí ale dařilo diváka silně znejistit. 

Barbora Ševčíková