Fotograf Magazine

Pavlína Fichta Čierna

Krásná chyba

Sociální videodokument představuje výraznou část tvorby slovenské mediální umělkyně Pavlíny Fichta Čierne (1967). Absolventka VŠVU v Bratislavě a pedagožka Žilinské univerzity natočila mezi lety 2002 až 2005 sérii portrétů lidí z jejího okolí. Snímky z doby, kdy se autorka cítila izolovaná od vnějšího světa, spojuje téma sociálního vyloučení. Hrdiny jsou lidé s handicapem, ať je jím mentální postižení, chudoba, nebo závislost na alkoholu, či příslušnost k jiné minoritě. Většinová společnost je odmítá kvůli jejich jinakosti, kterou vnímá jako chybu. Čiernou jejich odlišnost naopak fascinuje jako projev jedinečnosti.

To read the entire article, order
#37 Nerovný terén

#37 Nerovný terén

150 

Skladem