Fotograf Magazine

Pražské setkání šéfredaktorů fotografických časopisů z nových zemí evropské unie

Redaktoři fotografických časopisů sice pravidelně navštěvují veletrh Photokina v Kolíně nad Rýnem nebo různé fotografické festivaly, ale tam se kvůli nabitému programu zpravidla spíše míjejí, než aby se tam setkávali a vyměňovali si zkušenosti i materiály. Přesto už k několika pokusům, ba dokonce i k uspořádání sympozia pracovníků fotografických periodik, dvakrát z toho v Praze, došlo. V červnu 1969 z iniciativy tehdejšího šéfredaktora Revue fotografie Václava Jírů proběhla v rámci pražského veletrhu Interkamera třídenní mezinárodní konference 23 redaktorů fotografických časopisů z 15 zemí, které se zúčastnili například dnes už legendární redaktoři legendární švýcarské Camery Romeo Martinez a Allan Porter, šéfredaktor londýnského měsíčníku Creative Camera Colin Osman nebo Lanfranco Colombo z milánského časopisu Popular Photography Italiana. Konference měla úspěch a plánovalo se její pravidelné opakování, ale vzhledem ke zostření komunistického totalitního režimu v následujících letech už k tomu nedošlo. Další pokus uspořádat v Praze setkání redaktorů fotografických časopisů proběhl až o 18 let později, opět v rámci Interkamery. Daniele Mrázkové, která měla při jeho organizaci hlavní roli, se podařilo na pražské sympozium, velkoryse podpořené firmou Kodak, přilákat řadu významných šéfredaktorů a publicistů, ovšem pozváni byli i někteří lidé, kteří s fotografickými časopisy neměli prakticky nic společného. Ani toto sympozium však nemělo pokračování. Třetí pokus podnikl programový ředitel Goethe Institutu v Praze Christoph Betrams, který se svými spolupracovníky uspořádal ve dnech 2.–4. května 2004 setkání šéfredaktorů fotografických časopisů z nových členských zemí Evropské unie. Zúčastnili se ho Tiit Lepp z Estonska, Rima Sutkiene z Litvy, Inese Barranovska z Lotyšska, Sándor Szilágyi z Maďarska, Adam Mazur z Polska, Václav Macek a Lucia Lendelová ze Slovenska, Pavel Baňka a Vladimír Birgus z České republiky, přizváni byli také zkušení redaktoři z Německa Denis Brudna, Anna Gripp (oba z měsíčníku Photonews) a Andreas Müller-Pohle (vydavatel a šéfredaktor European Photography), stejně jako Razvan Ion z Rumunska a Ivana Brezovac ze Srbska, hosty byly ředitelky pražských fotografických galerií Jana Bömerová (Leica Gallery Prague), Eva Hodek (Pražský dům fotografie) a Zuzana Meissnerová (Galerie Langhans). Výběr účastníků, kteří měli zastupovat dobré nekomerční časopisy, zaměřené na fotografickou tvorbu, a nikoliv na testy kamer a objektivů, nebyl jednoduchý, protože zatímco třeba v Polsku existuje vedle pozvané Fototapety i několik dalších kvalitních časopisů (např. Kwartalnik Fotografia a Pozytyw), v Litvě dnes žádný fotografický časopis nevychází, proto nakonec byla pozvána redaktorka litevské fotografické ročenky.

Setkání v pražském Geothe Institutu zahrnovalo jak části vyhrazené jen pozvaným účastníkům, tak části otevřené pro širší publikum, v jejichž rámci proběhly prezentace aktuálních tendencí ve fotografické tvorbě různých zemí a přednáška düsseldorfského právníka Wolfganga Maasena o problematice autorských práv a aplikaci různých zákonů v oblasti fotografie. V pracovní části setkání věnovali jednotliví šéfredaktoři hodně času výměně zkušeností s financováním svých časopisů, s hledáním sponzorů, s placením honorářů, se získáváním fotografických a textových materiálů, s předplatným, s distribucí a propagací, současně však diskutovali i o koncepci různých časopisů, o vztazích mezi fotografií a výtvarným uměním a dalších obecnějších otázkách.
Každý zastoupený časopis má svá specifika: v angličtině vycházející Imago je společným projektem několika nadšenců ze zemí bývalého sovětského bloku, jenž už 9 let slouží k lepší informovanosti v rámci těchto států i k propagaci fotografické tvorby z této části světa v dalších zemích, Fotograf, který se ve svých tematicky zaměřených číslech orientuje na aktuální tvorbu z celého světa a snaží se spojovat svět fotografie se světem výtvarného umění, může vycházet v české i anglické verzi především díky velkorysé finanční podpoře jeho vydavatele, Photonews patří se svým čtrnáctitisícovým nákladem k masověji šířeným měsíčníkům, který přináší ohromné množství informací o aktuálních výstavách a knihách, festivalech, školách, různých stipendiích, technických novinkách a v každém čísle publikuje několik medailonů známých i začínajících fotografů, estonský časopis Cheese původně vznikl jako diplomová práce jeho šéfredaktora, exkluzivní magazín European Photography je zaměřen na dokonale reprodukované ukázky současné tvorby a na obecnější teoretické otázky z oblasti fotografie, polská Fototapeta má po letech vycházení na internetu i podobu kvalitně tištěného časopisu na křídovém papíře, rumunské Artphoto se příliš nezajímá o domácí scénu, ale snaží se o mezinárodní obsah, Listy o fotografii jsou univerzitním bulletinem věnovaným především fotografické teorii, historii a pedagogice. Přes všechny rozdíly bylo zřejmé, že šéfredaktory a vydavatele těchto periodik spojuje ohromné nadšení pro fotografii. Mnohé z časopisů z nových států Evropské unie ale také spojují problémy s omezenými finančními prostředky a nedostatečnou distribucí i s obtížným pronikáním na trh v západní Evropě, USA nebo Asii. Ačkoliv třeba časopisy Imago a Fotograf jsou nepochybně zdrojem řady jinak obtížně získatelných informací o fotografické tvorbě v té části Evropy, které jiná periodika zpravidla mnoho pozornosti nevěnují. Důležité je, že se v poslední době díky zahraničním distributorům objevují v univerzitních a veřejných knihovnách, v muzeích, galeriích nebo fotografických a uměleckých školách, ovšem předplatitelů z řad individuálních zájemců o fotografii stále ještě mnoho nemají.
Součástí organizačně perfektně připraveného setkání byly prohlídky portfolií mladých českých fotografů a večerní návštěvy fotografických galerií a výstav v Praze. Účastníci setkání tak mohli vidět retrospektivu klasika české fotografie Františka Drtikola v Uměleckoprůmyslovém muzeu, výstavu Roberta Capy v Obecním domě, expozici panoramatických záběrů Prahy v Galerii Langhans, nevšední záběry politiků od Bernda Arnolda v Leica Gallery Prague na Pražském hradě, komorní výstavu Jaroslava Rösslera v bývalém ateliéru Josefa Sudka a mohli si také prohlédnout ještě před zahájením rekonstrukce nové rozsáhlé prostory v Revoluční ulici, do nichž by se měl příští rok přestěhovat Pražský dům fotografie.

vladimír birgus