Fotograf Magazine

Semiautomatic Photography

Jules Spinatsch je jedním z nejvýznamnějších současných švýcarských fotografů působících na mezinárodní scéně. S poloautomatickými webovými kamerami, které se staly jeho hlavním uměleckým prostředkem, začal pracovat před sedmnácti lety. Využíval zařízení používané při sledování veřejného prostoru, jež autor vyvinul ve spolupráci s počítačovým specialistou Reto Diethelmem. Vedle série výstav je jeho poměrně obsáhlá kniha s názvem Semiautomatic Photography jakýmsi shrnutím tohoto tvůrčího přístupu. Díky zvolené formě se pohybuje na hraně katalogu nebo monografie, ale není ani jedním, ani druhým. Kniha představuje další svébytný umělecký formát, který nás nutí uvažovat nad funkcí vizuality ve společnosti kontroly.

Tomáš Hrůza