Fotograf Magazine

unie evropských festivalů fotografie

V září 2005 oficiálně zahájila činnost Unie festivalů fotografie (Photo Festival Union – PFU) – největší organizace sdružující festivaly fotografie v Evropě. Hlavním motivem pro založení Unie je výměna informací mezi spřízněnými akcemi a širší spolupráce na přehlídkách, výstavách, přednáškách, publikacích, workshopech, projekcích diapozitivů a portfolio reviews program.

Tato myšlenka se zrodila v rámci polské Nadace vizuální výchovy (Fundacja Edukacji Wizualnej/Foundation of Visual Education). Koncem září 2005 se členové PFU sešli v Lodži, aby se usneli na stanovách Unie. Bylo rozhodnuto, že členové PFU každoročně uspořádají výstavu a vydají k ní katalog. V rámci každého členského festivalu se uskuteční jedna akce pod hlavičkou PFU (výstava, slide-show, workshop či přednáška) připravená ostatními členy Unie.

Veškeré informace o unii, dění na jednotlivých festivalech a jejich výsledky budou dostupné na společných internetových stránkách www.festivalunion.com.
První společný počin – výstava Creators of European Photography (Tvůrcové evropské fotografie) trvala dva týdny (30. 9. 2005–14. 10. 2005) a představila fotografie z osmnácti festivalů konaných v patnácti zemích.

Příští setkání členů Unie festivalů fotografie se uskuteční v dubnu 2006 v Římě v době konání mezinárodního festivalu FotoGrafia. Věříme, že vzájemná spolupráce zkušených kurátorů a pořadatelů přispěje ke vzniku řady jedinečných alb, která důstojně představí to nejvýznamnější z evropské fotografie.

joanna studzińska