Fotograf Magazine

Varvara Gorbunova

O ženství

Dokumentování intimních okamžiků a každodenních rutinních událostí se stalo mým uměleckým tématem odhalujícím ženství. Od rozvodu rodičů jsem byla obklopena převážně ženskou společností – sestrami, babičkami a mou matkou. Tyto kořeny v mé matriarchální rodině mě vedly k zamyšlení nad tím, jaký velký vliv má rodina na témata mé umělecké tvorby a co mě formovalo jako ženu.

 

Varvara Gorbunova je mladá fotografka žijící v Praze. V současné době pokračuje v magisterském studiu na Akademii múzických umění v Praze. Varvara se věnuje portrétní a dokumentární fotografii. Spojujícím momentem její tvorby je mezilidské propojení a intimita, která se rozšiřuje o témata rodiny, touhy a smyslnosti.