Fotograf Magazine

Julie Hrnčířová

Vyřazeno, vykázáno

Porovnání dvou, na první pohled odlišných, nebo snad i protikladných projektů Julie Hrnčířové akcentuje hlavní motiv, na který se její tvorba orientuje – nejistota.

To read the entire article you must log in.

Log in

#43 sběratelství

180