Fotograf Magazine

Tendence

#4 intimita — Tendence

Barbora Kuklíková

Zatímco ve Spojených státech, Velké Británii, Francii a dalších zemích s velkým množstvím přistěhovalců stojí problém emigrace už dávno v centru zájmu politiků, sociologů, psychologů i umělců, v České republice se mu až donedávna mnoho pozornosti nevěnovalo…

Read more

#4 intimita — Tendence

Sylva Francová

Sylva Francová ukončila letos Akademii výtvarných umění v Praze diplomní prací v ateliéru nových médií vedeném Veronikou Bromovou. Jako svůj závěrečný školní projekt vytvořila cyklus digitálních fotografií nazvaný Portréty žen…

Read more

#4 intimita — Tendence

Tereza Kabůrková

Práce Terezy Kabůrkové (1980) přestavuje oscilaci mezi fotografií a malířstvím, která se projevuje v obou médiích. Svobodně a osobně chápaná kresba zasahuje do jejích fotografií, prolíná se s nimi a v nich se sama transformuje, v (marném?) hledání ideálního jazyka…

Read more

#4 intimita — Tendence

1+1

1+1, první společná výstava Jiřího Thýna (1977), studenta fotografie ateliéru prof. Pavla Štechy na VŠUP, a Adély Svobodové (1978), studentky ateliéru prof. Michala Bielického na AVU, je výsledkem citlivé sebereflexe společného soužití v poněkud stísněné žižkovské garsonce…

Read more

#4 intimita — Tendence

Silvie Milková

V posledním souboru deseti barevných fotografií Memory hledá Silvie Milková (1976) vztah mezi emocemi a pamětí, mezi přítomností a minulostí. Autorka se vymezuje vůči vzpomínkám se silnějším emocionálním nábojem, východiskem pro vyrovnání se s minulostí jsou pro ni osobní momentky z posledních let zachycující přátele, místa a věci…

Read more

#5 hranice dokumentu — Tendence

Filip Láb & Bára Mrázková

V roce 2004 proběhla v pražské Galerii Velryba výstava dvou mladých výtvarníků Filipa Lába (1976) a Báry Mrázkové (1978) Americká noc. Autoři pracující v týmu se představili společnou sérií osmi velkoformátových fotografií (180 × 137 cm a 115 × 89 cm) doplněnou poměrně krátkou, leč vtipnou a trefnou videosmyčkou…

Read more

#5 hranice dokumentu — Tendence

Alastair Levy

V této sérii fotografií přijímá Alastair Levy postupy, které známe z konceptuálního umění či performance a spojujeme si je se jmény jako Hamish Fulton nebo Richard Long. Fotografie se tak ve výsledku stává dokumentací události nebo performance; uměleckým dílem je zde performance…

Read more

#5 hranice dokumentu — Tendence

Lucia Nimcová

Ačkoliv se v 90. letech zdálo, že o slovenské momentní fotografii ještě dlouho příliš neuslyšíme (vedle nestora slovenského dokumentu Károla Kállaye se zde výrazněji profiloval jen Andrej Bán), počátek nového století nečekaně přinesl několik výrazných osobností mladé generace…

Read more

#5 hranice dokumentu — Tendence

Tomáš Ludvík

Základními rysy prací Tomáše Ludvíka (1980) jsou preference konceptuálního přístupu a rezignace na estetickou stylizaci a manipulaci ve fotografii. V užším pojetí se Ludvík svým absolventským souborem (doplněným kriticky zaměřenou teoretickou statí, viz Fotograf 2005/5: str…

Read more

#5 hranice dokumentu — Tendence

Ivars Gravlejs

Ivars Gravlejs, posluchač magisterského studia FAMU, na sebe upozornil již předchozími pracemi, které je možné volně zařadit do proudu klasického dokumentarismu. Jeho současná tvorba se odlišuje především výrazným posunem v oblasti myšlenkové…

Read more

#5 hranice dokumentu — Tendence

Ondřej Přibyl

Ondřej Přibyl (narozen 1978, od roku 1999 ateliér fotografie VŠUP v Praze) si rád vybírá náměty, které dobře ilustrují civilizační problémy v širších společenských souvislostech…

Read more

#5 hranice dokumentu — Tendence

Tomáš Souček

… vysvětluje Tomáš Souček (1975) a svou poznámkou nabízí klíč k chápání tvůrčího přístupu uplatňovaného nejen na představeném souboru barevných fotografických tisků Provizorní působiště (2002), ale také v další práci…

Read more

#6 recyklace — Tendence

markéta kinterová

Soubor darksideMarkéty Kinterové sestávající z fotografií, které autorka našla na internetu a v novinách, či je převzala z televizního vysílání, se zaměřuje na různé podoby zla. „Ruffovský“ koncept přivlastnění si novinových a jiných obrazů jejich vytržením z původního kontextu Kinterová posouvá jejich výběrem do tematizovaného celku…

Read more

#6 recyklace — Tendence

rozhovor jana čiháka s hannah guy

Mohla bys charakterizovat fotografický archiv, s nímž pracuješ – jak ses k němu dostala, jaký k němu máš vztah?

Poprvé jsem se s ním setkala, když byl uložený v krabicích od bot v koutě předního pokoje v dědečkově domě…

Read more

#6 recyklace — Tendence

hannah guy

Fotografie Hannah Guy, letos sedmadvacetileté studentky University of Arts v Londýně, jsou tvořeny podle přívětivé a nekomplikované matrice. Jejich výpověď se začala skládat v mnoha „běžných“ obměnách dávno před tím, než ona sama vzala poprvé do ruky aparát…

Read more

#6 recyklace — Tendence

kathrine thurlow

Všechny šťastné rodiny jsou si podobny, každá nešťastná rodina je nešťastna po svém.

/L.N. Tolstoj, Anna Kareninová/

Ve své bakalářské práci nazvané Nevyzvednuto, jíž v roce 2004 završila studium fotografie na Surrey Institute of Art & Design, pracuje Katherine Thurlow s nalezenými fotografiemi…

Read more

#6 recyklace — Tendence

ondřej brody

Videa Ondřeje Brodyho, které občas produkuje společně s Markem Therem, si dlouhodobě udržují svoji nezaměnitelnou značku. Ta je charakteristická neobvyklou dávkou absurdity a nesrozumitelnosti, která občas hraničí s nesnesitelností…

Read more

#6 recyklace — Tendence

xavier gautier

Budeme se zabývat sérií krátkých filmů současného mladého autora Xaviera Gautiera (narozen 1974), využívajícího strategii recyklace starších „obrazů“ – ať už fotografií, filmových sekvencí či jiných modů analogového obrazu, který v anglosaském diskurzu spadá pod termín picture…

Read more

#6 recyklace — Tendence

richard wiesner

Podivně srozumitelná je povaha věcí, od kterých již nepožadujeme jejich původní funkci. Například nalezené nebo sbírané předměty, ve kterých se spojuje přežívání hotového stavu věcí a náš od začátku odvíjený vztah k nim, posunují někdy ony přezrálé události zpátky až ke hranicím jejich uskutečnění…

Read more

#8 krajina — Tendence

tomáš hrůza

Zákonitost vývinu předurčila kariéru Tomáše Hrůzy (dále jen T.H.), jež naplňuje  vzorec, který by posvětili i sociální antropologové. Křížením potenciálního umělce, zemědělce a šumavského poutníka nemohlo vzniknout nic rustikálnějšího než fotograf v krajině, “něžný turista”, jak ho v  hrabalovské přesmyčce nazývá J…

Read more

#8 krajina — Tendence

david stecker

To dobrodružství znala již antika: Naložit loď odhodlanými muži a ženami, nástroji a zbraněmi, vydat se do odlehlých, nesrozumitelných a nepřátelských pustin a založit tu město. Loď neuveze město, z něhož vyplula, a všechno, co zakládá pocit domova, v hmotné podobě…

Read more

#8 krajina — Tendence

filip hladký

Uválená tráva, vyšlapaná cesta, kůl zaražený do země k vytyčení pozemku, odpadky na pláži, monogram vyrytý do kmene stromu, scenérie vykreslená v citlivé vrstvě filmu. Stopové prvky lidské přítomnosti v krajině, letmé náčrty jejího zabydlování, jež se mohou opakovaným prokreslováním přeměnit na více či méně násilné manévry s trvalými důsledky, nebo pominout s odezněním lidských kroků…

Read more

#8 krajina — Tendence

lukáš kubec

Dnešní fotografové, kteří chtějí pracovat klasickým způsobem a přitom originálně, jsou postaveni před hustou a spletitou tradici, která často až krutě odráží každý pokus o tematické či výrazové novátorství…

Read more

#8 krajina — Tendence

jan čihák

Na londýnské College of  Communication  připravil v této době Jan Čihák k prezentaci svou magisterskou práci nazvanou  The Hunt.  Tento  soubor   otevírá  v  parafrázi žánrů a používaných postupů úvahu o osobitém vztahu fotografie k pojmu pravdy a jejímu „dočasnému“ uchování, ale též o vlastním působení autora v této oblasti vyjadřování…

Read more

#8 krajina — Tendence

scott hammod

Pohledu do krajiny sluší často němý komentář.  Lidskému pohnutí připomíná, jak dokáže být tato suverénní kulisa   vřelá, ale  také  netečná  ke všem zvykům či emocím, které si  pozorovatel před  rozlehlý horizont přináší…

Read more

#1 Portrét — Tendence

Karin Műller

Karin Müller pochází z Luzernu ve Švýcarsku, kde také vystudovala grafický design. V letech 1996–99 žila v Praze a studovala na katedře fotografie FAMU. V současné době žije a pracuje v Berlíně…

Read more

#1 Portrét — Tendence

Jan Freiberg

V rámci projektu Konfrontace, který probíhal v Pražském domě fotografie, jsme měli možnost setkat se i s tvorbou Ateliéru fotografie FUUD Univerzity J. E. Purkyně. Deset studentů prezentovalo svoje práce v tematickém zadání Subjekt – Objekt…

Read more

#1 Portrét — Tendence

Boris Missirkov & Georgi Bogdanov

V oblasti současného umění fotografie představuje série velkoformátových fotografií s názvem ID 2000 Borise Missirkova a Georgi Bogdanova klíčové dílo. Zobrazuje generaci Bulharů, kteří po pádu komunismu prožili nejvýznamnější roky svého mládí ve snaze napodobit západní rituály a pojetí života v duchu povrchních představ vytvořených médii…

Read more

#1 Portrét — Tendence

Jesper Alvaer

Jesper Alvaer, Nor studující v atelieru grafiky Vladimíra Kokolii na pražské Akademii výtvarných umění, vstupuje do českého výtvarného povědomí hlavně technickým médiem videa, jemuž se v posledních letech věnuje…

Read more

#1 Portrét — Tendence

Tomaž Gregorić

Tomaž Gregorić je absolventem ateliéru grafického designu na Akademii výtvarných umění v Lublani. V roce 1994 odjel na roční stáž do Londýna a rozhodl se věnovat výhradně fotografii…

Read more

#7 nová inscenace — Tendence

Jan Šalda

Psát dohromady o fotografii a Janu Šaldovi je ošidné. Fotí prostě, ale své práce interpretuje jako Karel Jaromír Erben. Pařezy s vyvrácenými kořeny pro něj představují zakleté lidi, koruny vrb jsou lidé mezi sebou propojení, plakátovací sloupy zas staří dědečkové, moudří rádcové…

Read more

#7 nová inscenace — Tendence

Linda Urbánková

Linda Urbánková (1978, absolventka VŠUP) se ve svých fotografických souborech a videích zaměřuje téměř výhradně na osobní témata. Ve svých starších pracích (Pořád ještě z tebe šílíme, 2001, Dorty pro mne, 2003), ve kterých se obvykle sama inscenovala do určitých situací, tlumočila své aktuální prožívání…

Read more

#9 architektura — Tendence

Martina Novozámská & Jan Vaca & Jaroslav Vraj

Těžko se dají popsat ty rozporuplné pocity přízračna a něčeho nepatřičného, které jsem si prožíval, když jsem v dětství nacházel nedaleko Pradědu v osamělých křovinách uprostřed pastvin zbytky budov, na mýtinu uprostřed lesa jsme chodili do starého sadu na třešně a šikmo lesem v pruhu nerostly stromy, zato tam stál patník a pod spadaným jehličím se dalo narazit na kočičí hlavy…

Read more

#9 architektura — Tendence

Petr Homola

Peter Homola (1977, diplomant prof. Miloty Havránkovej VŠVU Bratislava) nás cyklom farebných fotografií Building Walker (2006) presviedča o nevyčerpaných výrazových a obsahových možnostiach fotografie zachytávajúcej architektúru…

Read more

#9 architektura — Tendence

Kateřina Držková

Roku 1969 vykopal Jan Dibbets do trávníku díru ve tvaru nepravidelného lichoběžníku. Poté ji z určitého úhlu vyfotografoval – tak, aby na výsledném snímku vypadala jako čtverec (Perspektivní oprava: čtverec v trávě, Vancouver 1969)…

Read more

#9 architektura — Tendence

Petr Willert

Fotografie Petra Willerta (1981) vznikají teprve několik posledních let, ale i tak je můžeme označit za osobitý fenomén. Jestliže Jindřich Štreit na malé ploše Bruntálska do jisté míry naplňuje výrok „vesnice je svět“ a také Viktor Kolář již páté desetiletí podává výpověď o lidské existenci v prostoru Ostravy, o generaci mladšímu a v sousedství žijícímu Petru Willertovi se stalo tímto mnohovrstevnatým mikrosvětem babiččino bytovkové 2+1…

Read more

#9 architektura — Tendence

Michal Šeba

 

pohlaví: muž

věk: 27

povolání: student Umprum

město: Praha

Současný život ve velkých městech.

 

Umění, které vzniká v dnešní době, v dnešní společnosti je ve velmi významné míře ovlivňováno technikou, technologiemi a jejich zrychlujícím se vývojem…

Read more

#9 architektura — Tendence

Jan Lesák

„Vizuální záležitosti“, tak většinou Jan Lesák (1984), student ateliéru fotografie FUUD UJEP, stručně charakterizuje své práce. Jeho soubory v hojné míře kombinují různé principy osvojení…

Read more

#9 architektura — Tendence

Viktor Szemzö

Viktor Szemzö (1983) žije v Bratislavě, ne však na sídlišti, ale ve starém městě. Nejznámější a největší bratislavské sídliště Petržalka postavené na místě tradiční slovenské vesnice, navíc v zátopovém území Dunaje, a tudíž protínaném četnými vodními kanály, jej fascinovalo natolik, že je fotografoval několikrát…

Read more

#10 erotikon — Tendence

Lisa Byrne

Simultánní perspektivy Lisy Byrne připomínají Eadwearda Muybridge, jeho studie mužů, žen a zvířat v pohybu, a na první pohled tak působí jako vědecký experiment. Fotografie rozkolísaných postav sledují obraz těla v čase…

Read more

#10 erotikon — Tendence

Ryan Pfluger

Ryan Pfluger (*1984) je mladý americký fotograf, čerstvý absolvent School of Visual Arts v New Yorku. Věnuje se skoro výhradně portrétní fotografii, a to jak ve své volné tvorbě, tak v podobě komerčních zakázek pro časopisy…

Read more

#10 erotikon — Tendence

Dzmitry Kruhlou

Setkání s erotikou a sexem je vděčným tématem pro ty, kteří dokáží těžit nejen ze svých tělesných rozkoší, ale s nadšením ještě vytvářejí umělecké záznamy inspirované pocitem okouzlení světem tělesných vášní…

Read more

#10 erotikon — Tendence

I love 69 popgejů

Na konci sedmdesátých let Jean Baudrillard napsal do své knihy O svádění několik pěkných vět k obscénnosti: „Tradiční obscénnost má ještě jakýsi obsah sexuální transgrese, provokace a perverze…

Read more

#10 erotikon — Tendence

Radeq Brousil

Radeq Brousil (1980), studia a stáže: Brusel, Montreal, Praha. Založil systematické budování svého mýtu na úmyslné subverzi. Vizuální roztříštěnost je pro něj autentickým výrazem současného prožívání i zřejmě i uchopování světa…

Read more

#11 performance — Tendence

Barbora Tichá

Barbora Tichá is quiet (play on words here: Tichá in Czech means quiet)…just like she herself says in the animation…through the mouth of her friend who despises her precisely for this characteristic…

Read more

#11 performance — Tendence

George Hladík

George Hladík (1982) se po studiích v ateliéru digitálních médií na FUUD UJEP v Ústí nad Labem přestěhoval na pražskou AVU do Školy nových médií Veroniky Bromové. Ve své živelné tvorbě, pro niž je charakteristický konceptuální přístup, využívá počítače, fotografie, ale především videa, a to nejtypičtěji jako prostředku dokumentace akcí…

Read more

#11 performance — Tendence

Silvina Arismendi

Věci vyrobené lidmi (The Things Made by People) (2003, 1472 fotografií velikosti 9×13 cm). 

Umělecké dílo zhotovené pro mou první samostatnou výstavu, která se uskutečnila v galerii Jelení v říjnu roku 2003…

Read more

#11 performance — Tendence

Ivars Gravlejs

Alex Plucer-Sarno je akční umělec, umělecký kritik, přední ruský odborník v oblasti aktuálního umění. Jeho blog (http://plucer.livejournal.com) je nejčtenější revue o umění nejen v rámci ruské sekce LiveJournal, ale rovněž mezi všemi internetovými periodiky a tištěnými časopisy o umění ve východní Evropě (pouze za březen 2008 zde byl zaznamenán milion návštěv a pět tisíc komentářů)…

Read more

#11 performance — Tendence

Matěj Smetana

Tato recenze je nestandartně osobní, protože jsem se na tvorbě videa Matěje Smetany aktivně podílela. Začalo to tím, že obeslal a obvolal své známé s žádostí, aby si sebou na večírek přinesli jakoukoli věc, kterou by rádi ve smyslu animovatelnosti použili v jeho novém videu…

Read more

#13 rodina — Tendence

Anna Leppälä

Ve světě srozumitelný a často používaný termín „Helsinská škola“ nemůže
rozkrýt jemné nuance fotografické tvorby finských autorů. Jistě, v jejich tvorbě
lze dohledat řadu shodných rysů a přístupů motivovaných zejména vztahem jedince k přírodě…

Read more

#13 rodina — Tendence

Petra Steinerová

Práce Petry Steinerové, absolventky pražské FAMU, je mimo jiné typická svojí klasickou fotografickou kvalitou. Steinerová vytváří rozměrnější filmový materiál, který je ve výsledném řešení ponechán v kontaktních kopiích, nebo naopak použit jako kvalitní velkoformátové zvětšeniny…

Read more

#13 rodina — Tendence

Klára Žitňanská

Autorka, studentka katedry fotografie FAMU, Klára Žitňanská se ve svém fotografickém souboru Rodina rozhodla rodinu odosobnit. Činí tak ve dvou rovinách: v jazykové a ve vizuální. Ono jazykové odosobnění spočívá v tom, 
že členy své rodiny pojmenovala – jak sama říká – „čítankově“…

Read more

#13 rodina — Tendence

Silvie Kolevová

Silvie Kolevová (*1979) je výraznou osobností mladé generace českých fotografů, pro niž jsou typické momenty globálních přesahů
a multikulturalismu, stejně jako souběžné hledání lokální identity a vztahování
se k vlastním kořenům…

Read more

#13 rodina — Tendence

Peter Fabo

Přes otevřené okno proudil místností chladivý ranní vzduch, peřiny zašustily
a ona se v posteli dlouze protáhla, jako kočka, pomyslel jsem si. Přitom se
ke mně otočila čelem a z její tváře na mě zářil ruměnec…

Read more

#13 rodina — Tendence

Jarmila Uhlíková

[…] jsou žité životy úzce propojeny s životy vyprávěnými a obojí je na sobě
navzájem závislé. Paradoxně lze říci, že příběhy, které se o životě vyprávějí,
zasahují do žitých životů ještě dříve, než byly prožity, aby mohly
být vyprávěny…


Read more

#12 rekonstrukce — Tendence

Michelle Lord

Inspirovány Ballardovými literárními vizemi modernistického architektonického designu a jeho prorockým pohledem na technologický zánik urbánního životního prostředí předkládají Ruiny budoucnosti pozorovateli fotografickou kritiku dědictví urbánního plánování 70…

Read more

#12 rekonstrukce — Tendence

Karel Knop

„Poznanie cez montáž umožňuje považovať realitu za‚ modifikáciu‘.“[ref]In: Didi-Huberman, G.: Pred časom (Dejiny umenia a anachronizmus obrazov). Kalligram, Bratislava 2006, s…

Read more

#12 rekonstrukce — Tendence

Pavel Matela

Nesetkávají se jen hory s horami a lidé s lidmi, setkávají se také lidé s horami a hory s lidmi.Stejně tak se míjejí, pokud se vzájemně neosloví. Když se začaly konat performance v 70…

Read more

#12 rekonstrukce — Tendence

Milan „Fano“ Blatný

V září letošního roku představilo prestižní Muzeum umění ve Filadelfii 19 fotografických obrazů Milana „Fana“ Blatného (nar. 1972 v Brně) z jeho cyklu fotografických mandal. Po technické i estetické stránce jde o originální zvětšeniny na stříbrné emulzi, čerpající z autorova mnohaletého zájmu o východní filosofie…

Read more

#12 rekonstrukce — Tendence

Kateřina Držková – Daniela Matějková

Otázka, jak interpretovat umělecká díla, je jednou z nejdůležitějších součástí teorie umění, estetiky a celé řady dalších vědeckých (i kvazivědeckých) oborů. Má divák právo si o díle myslet, „co chce“, anebo se musí pokusit rekonstruovat autorovo uvažování? Co směr, co teoretik, to jiný názor…

Read more

#12 rekonstrukce — Tendence

Tereza Severová

U několika nezávislých prací Terezy Severové, které bychom kvůli jednoduchosti mohli pro tuto příležitost sjednotit titulem jedné z nich Filling, je zřejmá vzájemná souvislost…

Read more

#12 rekonstrukce — Tendence

Tereza Velíková

Vztah mezi obrazem a zvukem, viděným a slyšeným, byl v průběhu západních dějin povětšinou homologický: slyšený zvuk měl svůj viditelný zdroj, k němuž odkazoval a v němž byl ukotven…

Read more

#14 komerce — Tendence

Jan Malý

Jan Malý (1983) se zabývá černobílou i barevnou fotografií, počítačovou grafikou, vytváří prostorové objekty (dioramata, plastiky aj.) kombinující vlastní i nalezené fotografie, nalezené věci a materiály, často drobné reklamní předměty, hračky apod…

Read more

#14 komerce — Tendence

Petr Willert

Lokální patriot, kterému na vytvoření většiny výstavních souborů stačí babiččin dvoupokojový byt a jeho nejbližší okolí. Po celou dobu svého studia v Ateliéru reklamní fotografie Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně plní jedno školní zadání za druhým pozorným sledováním tohoto skromného biotopu…

Read more

#14 komerce — Tendence

Kamila Musilová

Většina fotografických souborů Kamily Musilové se vyznačuje obdobným přístupem k tělu jako objektu, který byl zbaven vlastního života a identity a proměnil se v pouhý produkt. Vycpaná zvířata ze souboru Plyš myslí, že je víc (2007) fotografovala ve sterilním muzejním prostoru, který minimalizovala a „vyčistila“ od jakékoli stopy  reálného  prostředí…

Read more

#14 komerce — Tendence

Tina Tahir

V letech 2000–2003 jste studovala fotografii a polygrafii na londýnské University of the Arts. Co Vás tehdy nejvíc zajímalo a jaké byly Vaše cíle?

V tom období jsem spolupracovala s několika velmi talentovanými absolventy oboru móda na fakultě Central St…

Read more

#14 komerce — Tendence

Bára Prášilová

Obvykle automaticky předpokládáme, že s módní fotografií jde ruku v ruce komerčnost. Předpokládejme tedy, že je tomu tak i v případě malého českého trhu, kde se po dlouhých letech netržního prostředí a nedostatku módní fotografie stále hledá…

Read more

#14 komerce — Tendence

Jan Mahr

Autor textu zná autora fotografií příliš dlouho a dobře, než aby v souboru SOFT neviděl odraz jeho zálib, soukromého a profesního života a koneckonců také obzor komunikace, kterou léta vede se svými přáteli-umělci…

Read more

#14 komerce — Tendence

Juliana Křížová & Jakub Vlček

Zobrazit hluché místo života, jakýsi meziprostor, který je téměř nedefi- novatelný, je velkou výzvou i pro zkušeného autora. Juliana Křížová a Jakub Vlček, studenti ateliéru reklamní fotografie na Fakultě umění a designu Univerzity J…

Read more

#18 80. léta — Tendence

Jana Šašková

Nalezení znaku, aspektu, který má přinášet svědectví o určitém kulturním prostředí – ať už se jedná o místní či časové určení – provází vyvažování mezi objektivním a subjektivním stanoviskem…

Read more

#18 80. léta — Tendence

Alžběta Diringerová

…no ono se to někdy používalo jako pomůcka u kreslení, ale taky se tím kopírovaly nějaký věci a postupně se to hrozně zrychlovalo. No a samozřejmě se experimentovalo a když to vypadalo zajímavě, tak to najednou někdo prohlásil za umění…

Read more

#18 80. léta — Tendence

Tereza Havlínková

Přemýšlím o krajině, kterou vidím na fototografiích a sama sebe se ptám, proč ji Tereza Havlínková fotila. Co ji vedlo k tomu, že si vybrala tento motiv, na základě čeho proběhla tato selekce? V jejích fotografiích krajin není primárně důležitý motiv zobrazovaného…

Read more

#18 80. léta — Tendence

Ondřej Telecký

Nalezené fotografie pocházející z rukou anonymů, momentky zobrazující životy nám již neznámých lidí v sobě skrývají výzvu a zároveň vzbuzují značné rozpaky, jak s nimi naložit…

Read more

#18 80. léta — Tendence

Jana Butzke

Jak je dobře známo, pro historiky umění je dodnes umění 70. a 80. let dost obtížně dohledávaným obdobím, často úplně postrádáme jakýkoli tištěný doklad o realizaci výstav. Díla v těchto dekádách vystavovaná často pouze v neoficiálním prostředí ateliérů nebo na chodbách periferních kulturních středisek mimo dosah totalitní kulturní politiky nebyla mnohdy ani zdokumentována nebo publikována…

Read more