Fotograf Magazine

Lucia Nimcová

Neoficiální

Fotografie je nejzřejmější jazyk pro popisování reality. Co je na fotografii, je realitou, ale jak je známo z historie tohoto žánru, hodně závislou na úhlu pohledu a záměru fotografa. Stejně tak záleží na tom, koho nebo co fotograf fotí a jak.

Slovenská umělkyně Lucia Nimcová ve své fotografii a videu prozkoumává vizuální kódy komunistické minulosti v rodné zemi – bylo jí dvanáct let, když padla železná opona. V její trilogii UNOFFICIAL, Leftovers and Double Coding (NEOFICIÁLNÍ, zbytky a dvojité kódování), zkoumá různé přístupy k realitě.

To read the entire article you must log in.

Log in

#17 amatérská fotografie

90