Fotograf Magazine

Klára Žitňanská

Rodina Kláry Žitňanské

Autorka, studentka katedry fotografie FAMU, Klára Žitňanská se ve svém fotografickém souboru Rodina rozhodla rodinu odosobnit. Činí tak ve dvou rovinách: v jazykové a ve vizuální. Ono jazykové odosobnění spočívá v tom, 
že členy své rodiny pojmenovala – jak sama říká – „čítankově“. V názvech snímků nejsou ani jména ani příjmení, ale obecná pojmenování počínajíce základními slovy máma a táta. Ani taťka, ani tatínek. Přitom autorka sama zdůrazňuje, že nikdy neřekne táto, vždy taťko nebo tati. Slovo „táta“ je pro ni slovo z čítanek. Máma a táta skutečně mohou evokovat čítankovou kulturu
a čítanka je o obecných principech, nikoli o lidské blízkosti. Věty „Ema má mámu. Máma má maso. Ó my se máme.“ nelze vnímat jako intimní výroky.

To read the entire article you must log in.

Log in