Fotograf Magazine

jan čihák

Na londýnské College of  Communication  připravil v této době Jan Čihák k prezentaci svou magisterskou práci nazvanou  The Hunt.  Tento  soubor   otevírá  v  parafrázi žánrů a používaných postupů úvahu o osobitém vztahu fotografie k pojmu pravdy a jejímu „dočasnému“ uchování, ale též o vlastním působení autora v této oblasti vyjadřování. Ve fotografii neměla  úvaha o pravdě dlouho takové opodstatnění, vše by mělo být pravdou pokud přijmeme parametry fotoaparátu, pokud se daří objektům fotografie stát se „reálnou“ věcí. Dnes  však může i  kánon myšlenek,  tradičních motivů a postupů  budit dojem zakrývání určitých možností.  A i když se zkoumáním jeho hranic nevyloučí jistá manýra historického poznání, využití toho, co se naskýtá jednotlivci je spíše než soukromou revolucí  pokusem o účast. Pokusem, který se k nám obrací s neúnavným potvrzováním  toho, že věci kolem nás  mají schopnost vypadat právě takhle.

To read the entire article you must log in.

Log in

#8 krajina

80 

Není skladem