Fotograf Magazine

Viktor Szemzö

Slovenská sídliště

Viktor Szemzö (1983) žije v Bratislavě, ne však na sídlišti, ale ve starém městě. Nejznámější a největší bratislavské sídliště Petržalka postavené na místě tradiční slovenské vesnice, navíc v zátopovém území Dunaje, a tudíž protínaném četnými vodními kanály, jej fascinovalo natolik, že je fotografoval několikrát. Avšak teprve v bakalářské diplomové práci, obhájené na Institutu tvůrčí fotografie FPF SU v Opavě v roce 2005, se mu to podařilo nejvýstižněji. Viktora Szemzö zaujala zdejší atmosféra: rozpor mezi množstvím lidí, kteří zde žijí, a prázdnými plochami mezi jednotlivými unifikovanými domy, které jsou nuceni obyvatelé pravidelně projít cestou od svého domu k autobusové zastávce nebo k obchodu. Neprocházejí se zde, nezastavují, nepovídají, snaží se tyto nelákavé prostory co nejkratší trajektorií rychle překonat. Takto utvářený, těžko obyvatelný prostor bez obvyklého městského charakteru proměňuje lidského jedince v marginální figurku v odlidštěném prostoru, který není uzpůsoben jeho měřítkům a potřebám.

To read the entire article you must log in.

Log in

#9 Architektura

80 

Není skladem