Fotograf Magazine

Pavel Matela

Setkání neznámých

Nesetkávají se jen hory s horami a lidé s lidmi, setkávají se také lidé s horami a hory s lidmi.Stejně tak se míjejí, pokud se vzájemně neosloví. Když se začaly konat performance v 70. letech minulého století, byli performeři ovlivněni fenomenologickým vztahem ke světu. V rámci tohoto přístupu předměty jako třeba hory samy oslovovaly podmětné aktéry, z filosofie Martina Bubera se dokonce zrodil trojúhelník já – ty – ono. Původ umění byl shledáván v setkání mého já s tvarem, který se prostřednictvím tohoto já chtěl stát dílem. Ono pak trvalo jako dílo, v němž se zableskla i interakce setkávání mého  s ty, tedy mne s tebou.

To read the entire article you must log in.

Log in