Fotograf Magazine

Silvie Kolevová

Silvie Kolevová (*1979) je výraznou osobností mladé generace českých fotografů, pro niž jsou typické momenty globálních přesahů
a multikulturalismu, stejně jako souběžné hledání lokální identity a vztahování
se k vlastním kořenům. Přirozená bipolarita tohoto konání nepředstavuje
bezradné těkání po povrchu. V případě této autorky je bezesporu výrazem hledání smyslu lidské existence, návaznosti na konání, vazby a city našich předků i naděje vkládané do generace vlastních potomků.

To read the entire article you must log in.

Log in