Fotograf Magazine

Petr Homola

Building Walker

Peter Homola (1977, diplomant prof. Miloty Havránkovej VŠVU Bratislava) nás cyklom farebných fotografií Building Walker (2006) presviedča o nevyčerpaných výrazových a obsahových možnostiach fotografie zachytávajúcej architektúru. Autor sa prostredníctvom svojej predchádzajúcej tvorby radí medzi fotografov uplatňujúcich konceptuálne východiská a stratégie. Cyklus fotografií Building Walker je v prípade autorovej tvorby prvým uceleným súborom fotografií zachytávajúcich budovy. Následne vytvoril cyklus fotografií z interiéru opustenej a vyprázdnenej nemocnice s názvom No Exit (2006). Ak pri prvom cykle môžeme hovoriť o vysporiadaní sa autora so špecifickým spôsobom fotografického prístupu odkazujúceho k modernistickým tendenciám (ostrý podhľad), tak druhý cyklus fotografií napĺňa stratégiu snímania dehumanizovaného priestoru, ktorý je ex post dokumentovaný ako sociálny organizmus.

To read the entire article you must log in.

Log in

#9 Architektura

80 

Není skladem