Fotograf Magazine

1+1

1+1, první společná výstava Jiřího Thýna (1977), studenta fotografie ateliéru prof. Pavla Štechy na VŠUP, a Adély Svobodové (1978), studentky ateliéru prof. Michala Bielického na AVU, je výsledkem citlivé sebereflexe společného soužití v poněkud stísněné žižkovské garsonce. Sdílené teritorium (ve skutečnosti 1+kk) se jako metafora osobního vztahu stává místem jeho ohraničení a omezení, ale i hledání vlastních, často rozostřených hranic ve vztahu s blízkou osobou. Kultivovaný projev obou autorů pracujících v rovině bohaté symboliky čerpané z běžného provozu nás nechává mnohdy na pochybách. Společným rysem jejich prací je vnímavé uchopení všedního dne, které svou ochotou nechat se unést absurditou každodenních podnětů a jemných vychýlení z normy, zpochybňuje samotnou podstatu stereotypu.

To read the entire article you must log in.

Log in

#4 intimita

80 

Není skladem