Fotograf Magazine

Anna Leppälä

Ve světě srozumitelný a často používaný termín „Helsinská škola“ nemůže
rozkrýt jemné nuance fotografické tvorby finských autorů. Jistě, v jejich tvorbě
lze dohledat řadu shodných rysů a přístupů motivovaných zejména vztahem jedince k přírodě. Povrchní souvislosti však mohou být snadno převedeny
do prázdných názorových klišé. I ve tvorbě Anni Leppäläové (nar. 1981) nalézáme pro středoevropana tolik přitažlivé difúzní světlo či zcela unikátní jev: studené vyznění červených a hnědých, tedy primárně teplých barev. Pro tuto geografickou oblast je totiž přirozené, že i okrové, rezavé a mahagonové valéry přecházejí v temnějších polohách do ocelových hloubek nebo do vznešených odstínů pruské (berlínské) modři.

To read the entire article you must log in.

Log in