Fotograf Magazine

Jarmila Uhlíková

Zabudnuté domy / Povedomé domy

[…] jsou žité životy úzce propojeny s životy vyprávěnými a obojí je na sobě
navzájem závislé. Paradoxně lze říci, že příběhy, které se o životě vyprávějí,
zasahují do žitých životů ještě dříve, než byly prožity, aby mohly
být vyprávěny.
Zygmunt Bauman, Individualizovaná společnost

Jarmila Uhlíková v posledních letech zaujala několika soubory, jejichž
společným jmenovatelem je zkoumání minulosti a hledání odpovědi na
otázku, jestli existuje něco jako „paměť místa“ a zejména, jestli je možné
ji pomocí fotoaparátu zachytit. Mezi tyto soubory patřila i série vystavená
v galerii Médium v roce 2007, v níž autorka kombinovala
novinové zprávy s fotografiemi míst v Bratislavě, o kterých pojednávaly
– bez velkých gest vytvořila subtilní obraz tragédií, které se tam odehrály.
Nejčastěji se ovšem dotýká osobní historie, jako je například cyklus
Moje minulé okamihy, ve kterém se vrací k událostem ze své
minulosti a pomocí jejich „přehrání“ jinými lidmi se je snaží rekonstruovat
a konfrontovat i s jejich vlastními životy.

To read the entire article you must log in.

Log in