Fotograf Magazine

Juliana Křížová & Jakub Vlček

Vizuální pasti a paralelní světy

Zobrazit hluché místo života, jakýsi meziprostor, který je téměř nedefi- novatelný, je velkou výzvou i pro zkušeného autora. Juliana Křížová a Jakub Vlček, studenti ateliéru reklamní fotografie na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně, se rozhodli věnovat pozornost vnitř- nímu rozpoložení mladého člověka na prahu dospělosti, který je pod vli- vem často protichůdných vnějších okolností. Cyklus Transcendence (2009) analyzuje a obnažuje právě toto specifické životní období, ve kte- rém poprvé vážně bilancujeme a hodnotíme svoji minulost, abychom na- šli sami sebe a svoji další perspektivu. Pocity nepochopení, deziluze, sociální izolovanosti a různé jiné formy zmatku jsou téměř samozřejmou součástí tohoto stavu. Ačkoli musí být velmi těžké se těchto pocitů na chvíli zbavit a životní vakuum zkusit objektivně dokumentovat, dvojice Křížová – Vlček tyto výzvy zvládla a vytvořila působivý cyklus.

To read the entire article you must log in.

Log in