Fotograf Magazine

Ondřej Telecký

Nalezené fotografie pocházející z rukou anonymů, momentky zobrazující životy nám již neznámých lidí v sobě skrývají výzvu a zároveň vzbuzují značné rozpaky, jak s nimi naložit. Lidé ztrácejí jasnou identitu, stávají se jen záznamem na negativu. Ty jsou jediným důkazem, že tito lidé byli a že právě takto vypadali, jejich současná existence se tedy odvíjí od zachování snímků. Vzhledem k tomu, že se jedná o vyhozené artefakty a ani nejbližší rodinní (či jinak blízcí) příslušníci nepociťovali důležitost tyto záznamy minulosti uchovávat, jejich další bytí je tedy přímo závislé na nálezci.

To read the entire article you must log in.

Log in

#18 80. léta

90