Fotograf Magazine

Jana Butzke

Věra Samková

Jak je dobře známo, pro historiky umění je dodnes umění 70. a 80. let dost obtížně dohledávaným obdobím, často úplně postrádáme jakýkoli tištěný doklad o realizaci výstav. Díla v těchto dekádách vystavovaná často pouze v neoficiálním prostředí ateliérů nebo na chodbách periferních kulturních středisek mimo dosah totalitní kulturní politiky nebyla mnohdy ani zdokumentována nebo publikována. Mezi poněkud nedoceněné, leč zajímavé autory, kteří v době normalizace době rozvíjeli konceptuální tendence, mohla patřit také Věra Samková (1956– 1986), po níž se dochovaly jen fragmenty jako záznamy intervencí, kusé doklady jejích akcí a neúplné informace z jejího osobního života. Co o ní víme?

To read the entire article you must log in.

Log in

#18 80. léta

90